dijous, 30 de gener de 2014

Anàlisi i valoració del currículum bàsic de desenvolupament de la LOMCE

Des de la FE CCOO PV i des de la FE CCOO hem llegit, analitza't i valorat el projecte de Reial Decrer pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'Educació Primària, de l'Educació Secundària i del Batxillerat

Aquest projecte és la proposta del Ministerio de Educación de Desenvolupament de la LOMCE i a l'arxiu enllaçat a continuació d'aquest paràgraf teniu assenyalats els canvis que hem considerat més rellevants respecte de la normativa anterior (el currículum de la LOE).
També hem afegit comentaris en roig perquè pugueu conèixer quina és la valoració que fem des de CCOO de les contrareformes que el Govern del Partit Popular està imposant.
[punxeu AQUÍ per veure el document i la nostra valoració]

Resumim a continuació les valoracions més destacades de primària i de secundària

Apunts per entendre la destrosa curricular que porta la LOMCE

I) L'avaluació, si és formativa, ha d'estar integrada amb l'establiment dels objectius i metodologia del currículum. Aquesta integració implica que ha d'haver-hi equivalència entre objectius (o competències a adquirir) i criteris d'avaluació.
En separar objectius/competències dels criteris d'avaluació (estàndards avaluables) es converteix l'avaluació en finalista exclusivament i es deslliga de la pràctica docent. Si el que s'explica en l'aula no té relació amb el que s'avalua, l'avaluació no serveix per a l'educació.

Aquesta separació entre objectius i avaluació possibilita a més que el Ministeri fixe la totalitat de les avaluacions finals. Aquest model elimina la participació de les administracions educatives en el disseny del procés educativa en la seua part final, l'avaluació i, com el model de la LOMCE és clarament classificador i competitiu, rebaixa significativament la importància dels objectius que des de l'àmbit autonòmic es puguen proposar.
II) No justifiquen el canvi de Programes de Diversificació i Programes de Qualificació Professional Inicial a Programes de Millora de l'Aprenentatge i Rendiment i FP Bàsica. Aquesta evasiva a la justificació reforça la idea que la LOMCE no respon a cap demanda social ni necessitat de reforma del sistema educatiu sinó a una tasca que el partit en el govern s'ha encomanat a si mateix.
D'altra banda, no es planteja què resposta dóna aquest sistema educatiu millorat en la seua qualitat a l'alumnat amb necessitats d'adaptació curricular, quins recursos se'ls destinen i com se'ls integra en la dinàmica del procés educatiu.

III) Despareixen la definició i la descripció de les competències bàsiques que s'han d'adquirir en cada etapa, curs o cicle. Tampoc s'estableixen criteris d'avaluació relacionats amb aquestes competències ni mesures de reforç per a reforçar aquelles que hagen quedat pendents.
Els criteris de promoció van dirigits principalment a la superació d'assignatures i les mesures de reforç proposades per a l'alumnat que haja de superar-les condueixen a un examen de recuperació.
Aqueix disseny centrat en els exàmens sembla que va a propiciar que l'atenció principal vaja dirigida efectivament a “la quantitat del memoritzat”.
IV) Intervencionisme estatal per a reduir l'autonomia de les administracions educatives. Si els continguts del bloc d'assignatures específiques els corresponen a les Comunitats Autònomes, però el govern estableix els “estàndards avaluables” els continguts fixats per les administracions educatives no seran avaluables i per tant no entren en el procés educatiu per a poder millorar-ho o corregir-ho. És a dir, podenb convertir-se en continguts decoratius.
V)  No és admissible que l'educació obligatòria imposada per l'Estat tinga com a objectiu que tota la ciutadania aferme la iniciativa empresarial ja que no es tracta de cap valor constructiu socialment, ni contemplat en els drets humans, ni reflectit en la Constitució.
Volent obviar que la classe treballadora és el motor no solament de l'economia sinó també del progrés social s'han inventat la classe empresarial. Obliden que l'empresariat és només un agent social i que no és un objectiu vital ni social compartit per tota la ciutadania.
Esment a banda  mereix la cita al respecte a l'ètica empresarial: és un oxímoron? Es tracta de respectar que uns ciutadans vulguen traure benefici econòmic del treball dels altres, o que es pot justificar l'explotació de la classe treballadora per a aconseguir beneficis, o que la preservació del rendiment de les inversions justifica limitar drets laborals o destruir llocs de treball?
VI) Respecte de la impartició d'assignatures en llengües estrangeres cometen dos errors pedagògics:
a) Quant a principi metodològic, oblida o ignora que en moltes parts del territori de l'Estat existeixen dues llengües cooficials i que quan l'alumnat rep ensenyament en una de les dues llengües és perquè se suposa que adquirirà en altres àmbits escolars o socials la terminologia d'aqueixa assignatura o àrea en la llengua no utilitzada en l'aula.
b) No és correcte, tampoc en el cas d'una llengua estrangera, pretendre que l'alumnat aprenga la terminologia en dues o tres llengües dins dels objectius didàctics de la pròpia assignatura; açò suposa augmentar la càrrega curricular i reduir la competència lingüística a la memorització de lèxic (contrari a les declaracions inicials d'aquest text que pretenia no potenciar els continguts memorístics).
VII) Desapareix l'objectiu de la LOE:
“Conèixer, apreciar i valorar les peculiaritats físiques, lingüístiques, socials i culturals del territori en què es viu.”
Ho fan desaparèixer perquè han d'ignorar-les?

Aquest document és obert i podeu afegir els vostres comentario o valoracions al final d'aquesta notícia o enviant un correu a ferran.garcia@pv.ccoo.es
Agrairem les vostres aportacions ja que entenem que la lluita contra la LOMCE és ara mateix una prioritat per defensar el dret a l'accés a l'educació de tota la ciutadania i de la classe treballadora en especial.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada