divendres, 14 de novembre de 2014

Assemblees programàtiques: participació d'organtizacions socials

De cara a la campanya electoral sindical que comença la setmana vinent des de la FE CCOO PV hem treballat per una millora de la participació de les organitzacions socials, de treballadores i treballadors i de la nostra afiliació ne l'elaboració de les nostres propostes.
La forma d'organitzar-ho ha estat publicar i difondre les nostres principals propostes d'acció sindical per als propers quatre anys i demanar opinió i aportacions de tres formes diferents:
- Mitjançant la participació individual de l'afiliació a CCOO PV i de treballadores i treballadors de l'educació.
- Mitjançant entrevistes amb partits polítics i organitzacions socials.
- Mitjançant assemblees on s'han debatut les propostes aportades.
Assemblea per debatre el programa a València
En aquest boloc es resumeixen les propostes de línies principals a seguir proposades per les organitzacions i partits polítics amb els quals ens hem entrevistat i també amb els que han assistit a l'assemblea de tancament del procés de participació cel·lebrada ahir 13 de novembre a l'edifici OCCC de València.
Amb representants de diverses organitzacions socials abans de l'assemblea
FAPA-València
- Constitució d'una xarxa pública de 0-3 anys que siga columna vertebral de l'escola valenciana i que atenga tot l'alumnat.
- Disseny, execució i avaluació de l'eficàcia de tots els programes que siguen necessaris per compensar les deficiències de l'alumnat i reduir l'abandonament i el fracàs escolar.
- Fomentar la participació en els consells escolars i recuperar la seua capacitat de decissió.
- Beques de transport i menjador escolar per a l'alumnat d'educació infantil fins a batxillerat i formació professional.
- Beques de llibres: gratuïtat total en tot l'ensenyament obligatori. Beques equitatives en batxillerat i universitat i reducció de taxes per garantir la igualtat d'oportunitats.
- Elimninació dels concerts educatius per als centres segregadors. Eliminació dels concerts a les etapes no obligatòries.
- Derogació de la LOMCE i consens per construir una novea llei amb la comunitat educativa.
FEV - Escola Valenciana
- Necessitat d'un model que millore l'adquisició de competències en les dues llengües oficials del País Valencià i que seguisca criteris pedagògics per a la incorporació d'una o més llengües estrangeres.
- Respecte al dret de pares i mares d'escollir la llengúa de l'educació que reben els seus fills i les seues filles.
- Retirada dels concerts a aquells centres que no accepten l'ensenyament en valencià.
- Recuperació dels programes d'ensenyament en valencià i d'immersió lingüística de la LUEV.
ERPV
- Desteixir el muntatge fet pel PP contra l'educació i contra el valencià.
- Compensar el greuge que estem patint des del finançament estatal.
- Reduir i eliminar la inversió pública en centres que no són públics.
- Necessitat de participació social a la FP per a la seua definició i organització i per dotar-la de recursos.
Compromís
- Necessitat d'una nova llei educativa consensuada.
- Retirada de la LOMCE
- Defensa de l'escola pública i de la millora de les condicions laborals per a treballadores i treballadors de l'educació.
PSPV
- Comissions d'escolarització fucionant durant tot el curs escolar.
- Cobertura de les baixes als centres educatius des del primer moment.
- Millora del sistema educatiu públic valencià i reconeixement i dignificació de la tasca dels docents.
- Creixement de la inversió en educació fins arribar al 7% del PIB en 8 anys.
- Revertir els efectes de la LOMCE a l'àmbit autonòmic.
EUPV
- Revertir les retallades consolidades en les lleis educatives del PP.
- Elaboració d'una llei educativa que reconstruisca el sistema educatiu valencià.
- Reversió paulatina dels concerts educatius, començant per aquells que segreguen i pels de nivells no obligatoris.
- Recuperar qualitat educativa: reduir ratios i hores de docència i una bona oferta d'ocupació pública.
- Recuperar equitat a l'educació: xarxa de 0-3 anys i plítica de beques.
PODEM PV
- Revertir retallades.
- Revertir la involució educativa, com la LOMCE.
- Millor i més ampla política de beques.
- Millorar la participació educativa i potenciar el consens.
ACPV
- Davant les propostes de la Conselleria i del poder que dóna la LOMCE als directors, caldrà exigir a la Conselleria que publique les ordres pertinents perquè es reforce i protegisca l'ensenyament en valencià a tot el territori. Així mateix caldrà augmentar la quantitat i qualitat de les línies de valencià en Secundària i l'exigència de la seua continuïtat en els cursos de batxiller.
- Reforçar l'autoestima del professorat que fa ensenyament en valencià.
- Augmentar l'ús del valencià en les assignatures de batxillerat, mesura que es pot garantir si, a més d'altres matèries, les optatives de Literatura Universal de 2n Bat i la Llengua i imatge de 1r de Bat s'imparteixen per professorat del departament de valencià.

- Augmentar la presència del valencià en la formació professional: FP básica i grau mig i superior. 


dilluns, 3 de novembre de 2014

Participació per recuperar el futur

El lema que hem escollit a la FE CCOO PV per aquest curs 2014-15 és RECUPEREM EL FUTUR donat que hem vist com la mobilització i la negociació col·lectiva ens han portat a recuperar drets a l'educació valenciana, però la imposició de la política de retallades per part del Partit Popular limita encara molt els nostres drets laborals i el dret a l'educació.
Per això pensem que el futur pot ser nostre, que el podem recuperar i pensem també que recuperar-lo cal l'organització de la força que treballadores i treballadors tenim per transformar la societat.

Aquest curs és també moment d'eleccions sindicals i aquestes seran el proper 4 de desembre pel que fa a l'ensenyament públic. Les eleccions sindicals són crucials en el nostre model de representativitat sindical ja que la negociació i la capacitat de elaborar propostes, mobilitzar i informar depenen directament de la elecció de les treballadores i treballadors. Val a dir, a més a més, que front a l'atac de les polítiques neoliberals i els intents de mercantilització de l'educació cal recuperar i enfortir el crèdit i la legitimitat de les organitzacions sindicals i per a assolir-ho necessitem que la participació siga màxima.
Entenem que els cinc sindicats presents a la mesa sectorial de l'ensenyament públic del País Valencià hauriem de perseguir units aquest mateix objectiu, però sembla que l'afany de guanyar quota de representativitat per part d'algunes sigles està molt per damunt de la prioritat d'aconseguir el màxim de legitimitat sindical i basen la seua estratègia electoral en acusar o difamar directament a les altres organitzacions.
Aquesta forma d'intentar guanyar eleccions mitjançant l'atac als altres mentre un mateix no aconsegueix cap avanç, l'hem vista prou a sovint en el paper que cada sindicat ha estat jugant en la mobilització i en la negociació dels darrers dos anys; però ara s'ha fet especialment palesa a l'hora de preparar la normativa i l'organització d'aquestes eleccions. Dos moments ens semblen especialment importants:
I) STEPV i ANPE tanquen un pacte d'esquenes als altres tres sindicats i tenen la poca vergonya de defensar que era per millorar la participació bassant-se en que volien una mesa electoral a cada centre educatiu. Aquesta és falsa preocupació per la participació, en primer lloc perquè ja sabem que el nombre de meses electorals no millora la participació [veure Desmontando mentiras sobre las mesas electorales] i, en segon lloc, perquè un acord electoral entre dues de les sigles d'amagat respecte de les altres tres no sembla gens altruista.
II) L'administració proposa un horari de votació de 10.30 fins a 19.30 i la possibilitat d'organitzar torns per a poder acudir a votar. La FE CCOO PV valorem que aquest horari, en tot semblant o millor que a la resta de sectors laborals, és suficient per exercir el dret al vot i afavoreix la col·laboració entre tota la comunitat educativa. l'STEPV es dedica a repartir gomets de premi o càstig a les altres organitzacions i acusar a la FE CCOO PV d'entorpir la participació democràtica.

Votar el proper 4 de desembre és clau per a recuperar els nostres drets laborals i educatius. També per mantenir fortes les organitzacions de la classse treballadora front a les organitzacions de la classe empresarial i dominant. Votem a les eleccions sindicals, recuperem el futur!