divendres, 14 de novembre de 2014

Assemblees programàtiques: participació d'organtizacions socials

De cara a la campanya electoral sindical que comença la setmana vinent des de la FE CCOO PV hem treballat per una millora de la participació de les organitzacions socials, de treballadores i treballadors i de la nostra afiliació ne l'elaboració de les nostres propostes.
La forma d'organitzar-ho ha estat publicar i difondre les nostres principals propostes d'acció sindical per als propers quatre anys i demanar opinió i aportacions de tres formes diferents:
- Mitjançant la participació individual de l'afiliació a CCOO PV i de treballadores i treballadors de l'educació.
- Mitjançant entrevistes amb partits polítics i organitzacions socials.
- Mitjançant assemblees on s'han debatut les propostes aportades.
Assemblea per debatre el programa a València
En aquest boloc es resumeixen les propostes de línies principals a seguir proposades per les organitzacions i partits polítics amb els quals ens hem entrevistat i també amb els que han assistit a l'assemblea de tancament del procés de participació cel·lebrada ahir 13 de novembre a l'edifici OCCC de València.
Amb representants de diverses organitzacions socials abans de l'assemblea
FAPA-València
- Constitució d'una xarxa pública de 0-3 anys que siga columna vertebral de l'escola valenciana i que atenga tot l'alumnat.
- Disseny, execució i avaluació de l'eficàcia de tots els programes que siguen necessaris per compensar les deficiències de l'alumnat i reduir l'abandonament i el fracàs escolar.
- Fomentar la participació en els consells escolars i recuperar la seua capacitat de decissió.
- Beques de transport i menjador escolar per a l'alumnat d'educació infantil fins a batxillerat i formació professional.
- Beques de llibres: gratuïtat total en tot l'ensenyament obligatori. Beques equitatives en batxillerat i universitat i reducció de taxes per garantir la igualtat d'oportunitats.
- Elimninació dels concerts educatius per als centres segregadors. Eliminació dels concerts a les etapes no obligatòries.
- Derogació de la LOMCE i consens per construir una novea llei amb la comunitat educativa.
FEV - Escola Valenciana
- Necessitat d'un model que millore l'adquisició de competències en les dues llengües oficials del País Valencià i que seguisca criteris pedagògics per a la incorporació d'una o més llengües estrangeres.
- Respecte al dret de pares i mares d'escollir la llengúa de l'educació que reben els seus fills i les seues filles.
- Retirada dels concerts a aquells centres que no accepten l'ensenyament en valencià.
- Recuperació dels programes d'ensenyament en valencià i d'immersió lingüística de la LUEV.
ERPV
- Desteixir el muntatge fet pel PP contra l'educació i contra el valencià.
- Compensar el greuge que estem patint des del finançament estatal.
- Reduir i eliminar la inversió pública en centres que no són públics.
- Necessitat de participació social a la FP per a la seua definició i organització i per dotar-la de recursos.
Compromís
- Necessitat d'una nova llei educativa consensuada.
- Retirada de la LOMCE
- Defensa de l'escola pública i de la millora de les condicions laborals per a treballadores i treballadors de l'educació.
PSPV
- Comissions d'escolarització fucionant durant tot el curs escolar.
- Cobertura de les baixes als centres educatius des del primer moment.
- Millora del sistema educatiu públic valencià i reconeixement i dignificació de la tasca dels docents.
- Creixement de la inversió en educació fins arribar al 7% del PIB en 8 anys.
- Revertir els efectes de la LOMCE a l'àmbit autonòmic.
EUPV
- Revertir les retallades consolidades en les lleis educatives del PP.
- Elaboració d'una llei educativa que reconstruisca el sistema educatiu valencià.
- Reversió paulatina dels concerts educatius, començant per aquells que segreguen i pels de nivells no obligatoris.
- Recuperar qualitat educativa: reduir ratios i hores de docència i una bona oferta d'ocupació pública.
- Recuperar equitat a l'educació: xarxa de 0-3 anys i plítica de beques.
PODEM PV
- Revertir retallades.
- Revertir la involució educativa, com la LOMCE.
- Millor i més ampla política de beques.
- Millorar la participació educativa i potenciar el consens.
ACPV
- Davant les propostes de la Conselleria i del poder que dóna la LOMCE als directors, caldrà exigir a la Conselleria que publique les ordres pertinents perquè es reforce i protegisca l'ensenyament en valencià a tot el territori. Així mateix caldrà augmentar la quantitat i qualitat de les línies de valencià en Secundària i l'exigència de la seua continuïtat en els cursos de batxiller.
- Reforçar l'autoestima del professorat que fa ensenyament en valencià.
- Augmentar l'ús del valencià en les assignatures de batxillerat, mesura que es pot garantir si, a més d'altres matèries, les optatives de Literatura Universal de 2n Bat i la Llengua i imatge de 1r de Bat s'imparteixen per professorat del departament de valencià.

- Augmentar la presència del valencià en la formació professional: FP básica i grau mig i superior. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada