dimecres, 3 de desembre de 2014

Directores i directors de primària exigeixen més i millor educació


L'Associació de directores i directors de primària de València ha presentat aquest matí una sèrie de reivindicacions davant la Conselleria d'Eduació per tal d'exigir més i millor educació.
La mobilització ha consistit en què cada centre que així ho ha decidit ha presentat un escrit exposant la situació i demanant un canvi en la política educativa.
Des de la FE CCOO PV hem mostrat el nostre suport a la seua iniciativa i reproduim en aquest bloc la carta que hui s'ha adreçat a la consellera:
L'equip directiu del CEIP ..............................., una vegada transcorreguts tres mesos des de l'inici de curs, volem trasmetre-li el següent sobre determinats aspectes importants relatius a l'organització i funcionament del nostre centre.
A les portes de la Conselleria amb l'AVDIP

Anvançament inici de curs i aplicació LOMQE

L'inici de les activitats lectives el dia 3 de setembre ha suposat una precipitació a totes llums innecessària que valorem molt negativament. Demanem un calendari escolar més racional i que es comunique amb molta més antelació l'autorització de l'horari especial. Protestem enèrgicament per l'establiment de les sessions de 45 minuts les quals considerem inefectives, antipedagògiques, condicionen negativament els horaris i impedeixen l'autonomia organitzativa del centre.

Malgrat que la legislació educativa parla de la importància de la labor dels equips directius com a impulsors de l'organització i funcionament dels centres, arguments que en cert sentit motiven la nostra tasca, la realitat és molt diferent. L'administració educativa està convertint cada dia més als equips directius dels centres d'infantil i primària, en simples buròcrates, administratius o auxiliars administratius emprant pràcticament la totalitat de les hores de dedicació al càrrec en tasques secundàries. Dins de les nostres responsabilitats també estan les organitzatives i pedagògiques a les quals no podem dedicar tot el temps necessari.
Pau Díaz amb memebres dels equips directius de l'Horta Nord

Menjador escolar

El mòdul de menjador a Itaca ha resultat una feina afegida a la gestió. No hem tingut possibilitat de formació i el mòdul ha donat moltíssimes dificultats i entrebancs (donar d'alta als alumnes, diferenciar habituals d'esporàdics, què fer amb els de beca parcial, picar faltes, resoldre dubtes i errades del programa...). Hem hagut de dedicar una quantitat de temps molt important en detriment d'altres tasques organitzatives i pedagògiques molt més importants. A més a més volem manifestar la nostra protesta per la situació que es produeix des de fa tres cursos per la qual hi ha una penalització econòmica a l'equip de gestió del menjador en aquells casos en que no s'autoritze el consum de menjar no subministrat per l'empresa de menjador (fins i tot en centres en quals ni s'ha plantejat la necessitat per part de les famílies). També protestem per la normativa que sembla no contemplar el cobrament de la compensació econòmica per part de director i encarregat en els mesos de setembre i juny, quan es fan les mateixes tasques que al llarg de la resta del curs i que contempla el cobrament només per dia de servici efectivament realitzat (com si el fet de que si un dia no estan presents algun dels membres de l'equip de menjador per motius d'absència justificada això implicara que no han realitzat totes les tasques organitzatives ni pres les mesures necessàries per al bon funcionament o deixen de ser responsables del servici eixe dia).

Projecte lingüístic de centre

Demanem que es respecten les decisions del centre referides al PLC i s'oposem a la realització d'una enquesta a les famílies que suposaria obrir un debat i generar controvèrsia en un aspecte que el nostre centre té clar. Als pares no se'ls pregunta, per exemple si consideren adequada o no una ràtio de 30 alumnes per aula o no disposar de tots els recursos personals i materials necessaris per a l'educació dels seus fills i filles, o sobre qüestions de planificació educativa. Les famílies del nostre centre el trien tenint en compte fonamentalment el programa lingüístic que ofereix. A més a més, demanem les adaptacions necessàries en la plantilla del centre per a poder dur-lo a terme en els propers cursos, considerant especialment l'especialització en llengües del professorat.

Jornada continuada

No encontrem que l'actual normativa de jornada per la qual funcionen els centres experimentals siga facilitadora per a posar en marxa la citada jornada amb suficients garanties d'èxit. És una normativa  que, a més a més, carrega als equips directius d'excessiva responsabilitat no permetent gaudir de la jornada continuada com un docent més. Tenim molts dubtes per a la seua implantació sense més implicació de la Conselleria.
Tuitejant a la porta de la Conselleria d'Educació. Les directores i directors anàven presentant un per un, la seua carta.

Totes estes necessitats han sigut exposades en reiterades ocasions en reunions dels representants dels directors i directores amb diferents responsables de l'administració educativa valenciana. El malestar del nostre equip directiu és evident i les nostres demandes es resumixen en:


1.- Nomenament d'auxiliars administratius en els centres d'Educació Infantil i Primària.

2.- Augment de l'assignació horària per als càrrecs directius.

3.- Planificació d'un calendari estable i raonable de procediments administratius en les convocatòries d'admissió, ajudes menjador i transport, lliurament de documentació administrativa...

4.- Retirada del mòdul de menjador i remissió de mitjana de comensals com es venia fent fins ara.

5.- Normativa més facilitadora per als centres i mateixes possibilitats als equips directius de gaudir de la jornada continuada.

6.- Respectar allò establert al PLC i dotar dels recursos personals i materials per a dur-lo a terme. No plantejar cap enquesta a les famílies sobre la llengua que desitgen per als seus fills/es.

7.- Eliminar l'obligatorietat de sis sessions de 45 minuts diaris i permetre al centre la distribució horària que estime més convenient per a dur a terme el seu projecte educatiu.

8.- No anticipar l'inici de les activitats lectives impedint així l'adequada posada en marxa del curs escolar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada