divendres, 11 de desembre de 2015

L'educació que volem

Diàleg educatiu organitzat per ACPV i FE CCOO PV

Aquest diàleg que hem dut endavant, conjuntament amb FAPA-València i amb Escola Valenciana ha comptat a més amb la participació de representants de moviments pedagògics i de partits polítics que es presenten a les eleccions generals del proper 20 de desembre.
El format escollit, per tal d'afavorir l'exposició de les propostes de les diferents organitzacions i la participació de totes les persones assistents, fou el d'intervenir en torns de 10 minuts les organitzacions col·laboradores i de 5 minuts totes les altres participants. A continuació es va donar la paraula per a que totes i tots pugueren preguntar, proposar i opinar.
Un diàleg participat i plural
Per tal de compartir-ho amb més gent de la que vàreu poder assistir, destaque aquí les propostes que em van semblar més enriquidores per a definir l'educació que volem.
La intenció no és exposar els programes de cada partit ni la totalitat del projecte pedagògic de les organitzacions participants, sinó algunes idees de cada participant i algun comentari de les persones assistents.
(Podeu consultar clicant AQUÍ les propostes de la FE CCOO a l'àmbit estatal, i pel que fa a les diferents organitzacions vos podeu adreçar a les respectives pàgines web)

Xose Souto, director del Geoforo Iberoamericà d'Educació
- Què podem fer per l'escola pública? participar. Cal que participe tothom, de qualsevol edat i condició social.
- Què és educar? Construir una autonomia crítica.
- Què poden fer els partits polítics? Primer, aprendre. Principalment, aprendre que la participació i la inversió en formació del professorat són dues claus de la renovació i millora pedagògica.

Emili Gascó, Junta directiva d'Escola Valenciana
- Un model d'educació plurilingüe i intercultural.
- Una educació crítica, creativa i innovadora.
- Una educació compromesa amb l'entorn local i global.

Pedro Luis Alonso, Excutiva de FAPA-València
- Passar del temps de les retallades al temps de la il·lusió
- L'escola pública és alguna cosa més que un servei. A l'escola hem de trobar equitat, inclusió social i coeducació.
- Els centres que defensen la llibertat d'elecció, en realitat estan defensant la seua selecció lliure de les famílies que en poden formar part.

Encarna Salvador, Compromís
- L'objectiu de l'educació ha de ser aprendre a aprendre.
- L'alumnat ha de ser protagonista de la seua educació.
- Les nostres propostes han d'estar arrelades al món real. Cal que siguen factibles i possibles.

Sandra Mínguez, Podemos
- Totes i tots som diferents. El sistema educatiu ens ha de tractar a cadascuna i cadascun d'acord amb aquesta realitat i no uniformement.
- Cal avaluar. Cal que hi haja avaluacions de centres participades per tota la comunitat educativa. Cal també que hi haja avaluacions externes a les polítiques educatives.
- L'educació és un dret al llarg de tota la vida. Des del 0 fins més enllà dels 100 anys, si és el cas.-

Mercedes Ventura, Ciudadanos
- Educació equitativa i que garantisca la igualtat d'oportunitats.
- Inclusiva, amb metodologies innovadores, cooperatives i solidàries.
- Educació emocional. Rebaixar la violència i les malalties psicològiques.

Conxa Querol, EUPV
- Model educatiu construit des de la igualtat i l'equitat
- Una llei educativa fruit d'una participació molt ampla per a que no canvie contínuament.
- L'educació és un dret i per tant no pot ser tractat com un negoci.

Paco Galiano, ERPV
- Sistema educatiu decidit per nosaltres, els valencians. Cal una llei valenciana d'educació, elaborada amb participació de tothom.
- La FP valenciana ha de canviar juntament amb el canvi de model econòmic d'especulatiu a productiu.
- RTVV en valencià, perquè no s'educa solament a l'escola.

Pepe Blasco, PSPV
- L'educació és un dret de tota la ciutadania.
- El nou decret d'admissió d'alumnes al País Valencià és un avanç que cal estendre a la resta de l'Estat.
- Menys burocràcia als centres educatius.

Joan Francesc Peris, Els Verds PV
- Una educació que ens porte a que tothom diguem "bon dia" i que siguem igualitaris.
- L'escola en valencià és l'escola de l'èxit educatiu.
- Educació en Drets Humans, incloent-hi els drets ambientals.

Felip Vicedo, PCPE
- el problema està en els sistemes d'organització humana que busquen coma primer objectiu el guany.
- Més participació i capacitat de decisió per a al comunitat educativa.
- Gratuïtat del màxim nombre d'etapes educatives. Instaurar la beca salari.

Grup d'Innovació i investigació educativa, Mestre Ripoll
https://mestreripoll.wordpress.com/
- Cal recuperar la il·lusió per l'educació de les persones joves que entren al sistema educatiu.
- Més i millor formació del professorat. Formació en centres.
- Més funcionament democràtic i major autonomia dels centres educatius.

Isidre Crespo, ACPV
- Tampoc no cal obsessionar-se amb la Llei. Hem fet moltes coses al marge o contra la Llei.
- L'educació és un dret humà elemental i com a tal ha de ser defensat.
- L'educació ha de ser arrelada al medi ambient i al medi cultural. No es pot tractar igual l'ensenyament en valencià que en anglès. Aprendre valencià és un dret lingüístic bàsic.
Representants d'organitzacions socials, partits polítics i moviments pedagògics
Vull afegir, per últim, que d'entre totes les aportacions que es van fer a títol individual em quede amb una que va exposar Xose Manuel Souto i que intente resumir amb les meues paraules: el sentit comú és un sentit trampós - és el pensament de la classe dominant - que cal subvertir. Un bon professor és aquell que qüestiona el sentit comú. Anem en compte amb el concepte d'educació inclusiva no siga que estem incloent a totes i tots en el model que imposa el sentit comú. Educar és construir pensament autònom i crític.

Gràcies a totes les persones que vàreu participar i a totes aquelles que contínuament col·laboreu en la construcció del canvi educatiu que volem.dimarts, 29 de setembre de 2015

Participació per construir el canvi educatiu

Aquest curs 2015 – 2016 és el primer, després de vint anys, en el qual l’Administració Educativa no estarà en mans del Partit Popular.
Aquest canvi ha generat moltes expectatives a l’àmbit educatiu donat que hi havia una forta demanda social manifestada en protestes unitàries contra les retallades, el model lingüístics, l’aplicació de la LOMCE, el tancament d’unitats escolars, el model de formació del professorat i tantes altres decisions de caire neoliberal i segregador que hem valorat negativament des de diverses plataformes de participació social i educativa.

El nou govern valencià, ha iniciat el curs amb accions que ha considerat urgents per donar resposta a eixes expectatives i a la millora de l’educació.
Aquestes mesures urgents han estat encertades en els casos en que hi havia gran acord social i participació en l’elaboració de les propostes, però també han comportat problemes i perjudicis en els casos en els quals no hi hagut suficient participació.

Han estat molt encertats els canvis que afecten a l’aplicació de la LOMCE al País Valencià per tal de limitar els seus efectes sobre l’educació, com ara l’augment de la càrrega lectiva en les assignatures troncals en secundària o la possibilitat de recuperar les sessions de 60 minuts en primària. També positives han estat les iniciatives de caire social com ho són, la promoció de beques amb criteris socials per millorar el coneixement de l’anglès o l’avanç en la gratuïtat dels llibres del text i d’altres de caire laboral com l’anunci del reconeixement de l’experiència i dels drets de les i dels english helpers.

Altres decisions, en canvi, precipitades i gens participades i per aquest motiu ja estan generant incidències i disfuncions, tal i com ha passat amb la forma d’evitar l’aplicació de l’acord d’interins de 2013 que ha generat incertesa en les persones presents a les borses o les decisions relatives a les comissions de serveis als ensenyaments artístics que han portat incertesa a tot el professorat i alumnat d’aquest àmbit, perjudicis laborals i problemes en l’organització pedagògica dels centres. En aquest sentit, ha resultat paradoxal la decisió de concedir alguns nous concerts a centres que practiquen certa selecció social i mantenir la retirada a d’altres que sí aportaven atenció a zones amb mancances educatives i socials.

Molt positives també són les decisions d’obrir algunes línies en centres educatius, responent així a la forta demanda que s’havia expressat des de diverses plataformes i col·lectius municipals i de barri i la creació d'unitats de 2 anys. Totes aquestes millores són una bona notícia per la nostra educació i la nostra societat; però si no compten amb la participació d’agents socials i d’associacions cíviques poden generar greuges en la comunitat educativa i disfuncions en l’atenció a la ciutadania.

Moltes de les propostes que l’Administració Educativa ha iniciat ja contaven amb la participació de la comunitat educativa perquè van ser elaborades abans de la campanya electoral. Falta veure si les forces polítiques que ara tenen la responsabilitat de gestionar l’educació valenciana seran capaces d’obrir la porta a les organitzacions i plataformes que som portaveus de diversos col·lectius o seguiran governant com si estiguérem en període d’urgència.
La participació no consisteix solament en escoltar a tothom, sinó en fer partícip de les propostes a les organitzacions socials i cíviques abans de prendre les decisions. Si no és així, el suport i l’exigència manifestada amb l’acord del botànic seran vans.

El canvi educatiu que hem exigit durant anys ha de ser construït entre totes i tots.

Ara és el moment de passar de les paraules als fets i des de les plataformes i organitzacions cíviques volem aconseguir més i millor educació al País Valencià. No callarem i no deixarem de treballar per assolir-ho. El govern es deu a la ciutadania i la ciutadania vol decidir i construir eixe canvi.

dilluns, 29 de juny de 2015

Propostes per a les forces polítiques del canvi al País Valencià


A l’àmbit educatiu la FE CCOO PV ha mantingut interlocució amb els partits que proposaven ser el motor d’un canvi polític i posteriorment també amb les forces que han rebut l’encàrrec i han assumit la representativitat de la ciutadania per traslladar-los la valoració dels temes a abordar de forma més urgent i les principals mancances i preocupacions detectades pel sindicat en les consultes a l’afiliació i les assemblees als centres de treball.

Els temes que la Federació d’Ensenyament considera que s’han d’afrontar de forma immediata són:

- Adjudicacions del professorat provisional de forma preferent al mes de juliol.
- Gestió de les borses per a les adjudicacions de juliol.
- Adaptació de l'Acord d’interins de 2010.
- Habilitació de les unitats tancades els dos darrers cursos i que suposen el tancament de centres educatius.
- Canvi de les instruccions d’inici de curs: tornada a les sessions de 60 min. en primària i recuperació de desdoblaments. Possibilitat de traslladar les proves de recuperació al setembre.
- Canvi del calendari escolar.
- Agilització de les substitucions per malaltia.
- Seguiment dels incidents que puguen ocòrrer per la manca d’adaptació de les proves d’oposició per a participants amb discapacitat o hospitalitzats.

A banda d’aquestos temes la nostra organització ha treballat el desenvolupament d’altres per treballar a mig termini – durant el curs vinent – i altres de més llarg recorregut i que poden dur-se endavant al llarg de la legislatura.
Aquestos temes estan dirigits principalment a revertir les retallades en l’educació a tots els seus nivells i a recuperar els consensos i les iniciatives de la comunitat educativa trencats aquestos darrers anys.


A mig termini (per al curs vinent)

- Canvi del Decret de Plurilingüisme.
- Estratègia de paralització o anulació de la LOMCE.
- Anulació iniciativa CIS.
- Convocatòria d’Oferta d’Ocupació Pública d’abast de legislatura.
- Retirada dels concerts educatius als centres que segreguen per raó de gènere.
- Retirada dels concerts educatius a les etapes no obligatòries.
- Millora de la transparència i objectivitat en la contractació en tots els centres sostinguts amb fons públics.
- Activació de la Mesa de Negociació per a l’ensenyament concertat.
- Recuperació dels districtes per a la matriculació i instauració de comissions d’escolarització per districte escolar.
- Constitució de la Mesa General d’Universitats.
- Programes estructurals d’atenció educativa: finalització del model del contracte-programa.
- Nous acords de plantilles.
- Acord de drets sindicals.
- ROF escoles infantils de 0 a 3 anys.
- Jornada continuada consensuada
- Modificació de la normativa d’elecció de direcció als centres.
- Establiment de l’ajust escolar deprès del procés de matriculació i que també afecte als centres concertats. Habilitació de les unitats tancades els dos darrers cursos.
- Constitució de la Mesa de l’ISEACV i desenvolupament de la seua normativa
-· Decret d’educació especial: negociació.


A llarg termini

- Model de recuperació salarial.
- Model de FP.
- Model de FPA.
- Model de inversió, costos i titulacions universitàries.
- Model de formació permanent del professorat.
- Ampliació de la xarxa d’escoles infantils.
- Llei Valenciana d’Educació

La FE CCOO PV per tant, manté obert el diàleg amb la nova Conselleria d’Educació per negociar, treballar i elaborar propostes que ens porten a un model educatiu amb millor atenció educativa per a tota la ciutadania.


dijous, 18 de juny de 2015

S'obre un nou camí per al funcionament dels centres d’ensenyaments artístics superiorsEl treball i els propostes de la FE CCOO PV han estat decisives per incorporar normativa que garantisca la transparència i l’equitat de drets en aquestos centres

El Reglament Orgànic i Funcional (ROF) dels centres depenents de l’Institut Superiror d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV) ha estat proposat i negociat a una velocitat vertiginosa per part de l’Administració Educativa. La proposta va arribar als agents socials el dilluns 1 de juny i hui 16 dies després s’ha valorat i negociat en la Mesa Sectorial d’Educació.

La necessitat i oportunitat de negociar un Decret que millore la transparència i l’equitat en els drets laborals a l’hora d’organitzar el funcionament i les atribucions en els Centres d’Ensenyaments Artístics Superiors a judici del mateix ISEACV ha estat valorada positivament per la Federació d’Ensenyament que, malgrat aquesta coincidència ha treballat per allargar els terminis i permetre consultar a l’afiliació i persones que treballen en el sector i també per traslladar aquestes propostes a les reunions del grup de treball constituït a l’efecte.
CCOO PV destaca l’actitud positiva dels representants de l’Administració a l’hora d’incorporar les esmenes i millores proposades pel sindicat.

Les principals aportacions i millores avançats en la negociació ha estat a judici de la FE CCOO PV:
- Necessitat i compromís d’elaborar a més d’aquest ROF, un altre relatiu als Departaments de l’ISEACV i un d’atribució docent entre especialitats i assignatures.
- Millora de les atribucions i representativitat del Consell de Centre.
- L’obligació dels centres de fer participats i publicar els criteris d’organització propis.,
- La incorporació de la supervisió i aprovació dels contractes de col·laboració per part del Consell de Centre.
- La capacitat d’autogestió de les comissions constituïdes per organitzar la tasca docent i el funcionament del centre.
- L’establiment de criteris objectius i comuns per a tots els centres per a l’elecció d’horaris i assignació d’assignatures.
- La millora en la negociació col·lectiva i accés al treball del professorat especialista de forma regulada i ajustada a la normativa vigent.
A més de la normativa sobre funcionament de centres i departaments, també considerem essencial la necessitat i el compromís d’elaborar una Ordre que regule els criteris per a la creació de plantilles.

Des del punt de vista sindical ara cal vetllar per la transparència i participació també a l’hora de desenvolupar aquest ROF en cada centre i respectar aquestos principis en el funcionament diari i desenvolupar el més aviat possible la normativa pendent relativa als Departaments, a les atribucions docents i de criteris per a crear plantilla.

dijous, 7 de maig de 2015

Manual de resistència LOMCE: ara contra les avaluacions diagnòstiques en 3r de Primària.

L'avaluació que el Ministre Wert vol imposar a tots els centres educatius de l'estat espanyol, al curs de tercer de primària ha aconseguit tornar a posar damunt de la taula la unanimitat i el consens de la comunitat educativa: tothom estem d'acord en rebutjar eixa avaluació.
Imatge de Xarxa d'Escoles Insubmises contra la LOMCE
CEAPA, la Confederació Espanyola de Pares i Mares d'Alumnes, crida a les famílies a no realitzar la porva de tercer de primària. Denuncien falta d'informació sobre la prova i posen a l'abast de pares i mares models de justificant per a que els seus fills i les seues filles no es vegen obligats a realitzar aquestes proves.
Podeu consultar la seua crida i descarregar-vos els documents, clicant aquí: campanya de CEAPA.
Des de l'educació catalana, la Xarxa d'Escoles Insubmises està coordinant una campanya de refús a les proves de primària LOMCE, amb difussió de materials i argumentari a la pàgina web: noalalomce.net.
Aquesta pàgina està adreçada a tota la comunitat educativa per considerar les proves Wert anti-educatives.
La Federació d'Ensenyament coincidim en tot amb la valoració feta des d'aquestos àmbits educatius i valorem que aquestes proves són contràries a qualsevol plantejament educatiu de l'avaluació. Mantenim, d'acord amb aquesta valoració i el nostre compromís socio-educatiu, la campanya de resistència a la LOMCE i en concret a aquesta avaluació.
Imatge de Xarxa d'Escoles Insubmises contra la LOMCE

Pel que fa a la possibilitat de que les famílies no porten els fills a classe els dies dels exàmens Wert, des de CCOO PV considerem que els pares i mares poden justificar l'absència de les seues filles i fills per a no assistir a classe eixes dates, per diversos motius tal i com s'explica a les campnayes que hem destacat.
D'altra banda, la LOMCE també imposa que el resultat d'aquesta prova ha de ser incorporat a l'expedient de l'alumnat i serà un dels criteris de promoció o no per al curs següent; i per eixos motius, els pares i mares, han de considerar que si davant tenen un professorat no implicat en la resistència a la LOMCE, els seus fills o filles poden patir conseqüències negatives als seus expedients o trajectòria acadèmica.
En conseqüència, des de la FE CCOO PV hem iniciat una campanya de resistència a les avaluacions per part del professorat que sí que garanteix els drets de l'alumnat menor d'edat i que els salvaguarda de les possibles conseqüències acadèmiques que pot tindre una prova que considerem inapropiada, ineficaç i injusta.
Aqui teniu més informació sobre la campanya i com adherir-vos: #NoAvaluacióLOMCE
El rebuig és unànime, juntes i junts podem aturar la LOMCE!
No ho dubtes, suma-te'n!

divendres, 27 de febrer de 2015

Temaris per a professorat i càtedres d'ensenyaments artístics: ens interessa la teua opinió


Temaris per a les proves d'accés a professorat o càtedres d'Ensenyaments Artístics: periode d'al·legacions

Divendres 20 de febrer es va reunir la permanent del Consell Superior d’Ensenyaments Artístiques a nivell estatal, de la que és membre la FE CCOO. En eixa sessió s’han tractat com punts d’ordre del dia els esborranys de temaris per als cossos que imparteixen docència en els ensenyaments artístics, tant els professionals com els superiors.

En eixa sessió s’ha establert un termini d’un mes per a presentar al·legacions. Per tal de poder recollir totes les vostres propostes i fer-les arribar als representants de FE CCOO, feu-nos arribar les esmenes que considereu fins al dia 12 de març de 2015.

Aquest 2015 la Conselleria d’Educació no ha convocat places per al Cos de Professorat de Música i Arts Escèniques, però els temaris seran els que estaran en vigor per a posteriors convocatòries.
I en el cas del Cos de Catedràtics i Catedràtiques de Música i Arts Escèniques, la FE CCOO PV farà les esmenes als temaris, però ha demanat l’acumulació de l’oferta de les 10 places prevista per a 2015 per al 2016 per tal de no generar una situació d’indefensió als i les aspirants i poder preparar una oposició amb garanties

Podeu consultar la proposta de Temaris clicant sobre els enllaços següents:

Les places i procediments per a cobrir als conservatoris superiors de dansa i música del País Valencià

L'ISEACV (Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana) proposa un porcediment per a cobrir les places, avui quasi totes en precari, dels Conservatoris Superiors i des de la FE CCOO PV la valorem com a positiva sempre que durant tot el procés de negociació es mantinga la transparència i participació que aquests procediments requereixen.

La proposta de l’ISEACV té dues línies fonamentals:
1) Cobrir aquestes places amb trasllats, accés a càtedra i ingrés lliure.
2) Que les places destinades a cadascun d'aquests processos siguen "grosso modo": 

2.a) trasllats per a les especialitats del cos de professors
2.b) accés a càtedra per a les places ocupades en comissió de serveis
2.c) ingrés lliure per concurs-oposició per a les places ocupades per professorat interí i que són estructurals

Els motius pels quals veiem positivament aquests criteris els podeu llegir clicant sobre el títol de l'enllaç:

En el cas de les oposicions lliures, la nostra proposta és que totes les places estructurals actualment ocupades per professorat interí siguen convocades per oposició de lliure accés (almenys el 90%). Les convocatòries han de ser sostingudes i planificades en el temps: al llarg d'una legislatura, per exemple.
L'actual acord d'interins regula les borses, no les oposicions. De totes maneres, aquest any sortirien 10 places i CCOO PV hem demanat que s'ajorne per a noves legislatures (amb un possible nou acord; podeu veure i col·laborar en les propostes).

....................
Si valoreu que és interessant realitzar una assemblea al vostre centre en relació a aquest o qualsevol altre tema d’interès sindical envia un correu a epublica-ensenyament@pv.ccoo.es i concretarem la data.
Esperem les vostres aportacions         

dijous, 26 de febrer de 2015

Què passa en els conservatoris superiors?


D’on venim?
Venim de l'oblit, la desídia i l'ajornament. Des de 1990 no s'han convocat oposicions per al cos equivalent al de catedràtics de Música i Arts Escèniques. “No hi ha mal que cent anys dure ni cos que ho resistisca”. Però els professors de conservatori han resistit en silenci i amb resignació, veient com la seua promoció professional quedava estancada durant lustres. Els catedràtics supervivents d'altres èpoques s'han anat extingint i les vacants han sigut cobertes per interins i professors en comissions de serveis, traslladant la inestabilitat a les plantilles dels seus centres de procedència.

Per què no s'han convocat càtedres de conservatori durant 25 anys?
El bloqueig de les càtedres es degut a la successió de les reformes interminables que ha patit en aquests anys el sistema educatiu. Les conseqüències estan sent dramàtiques en tots els nivells de l'ensenyament, però especialment en els ensenyaments artístics. Abans de concloure uns processos es van iniciar uns altres, deixant innombrables buits i contradiccions. La falta de previsió, la indecisió i els retards han engrandit el caos. “A gos flac, tot són puces”.

On estem ara?
En 2007 es va regular l'últim sistema d'ingrés i accés als cossos docents. A les càtedres de conservatori es pot accedir per promoció interna (per concurs de mèrits entre el professorat) o per ingrés lliure (per concurs-oposició). Malgrat ser un cos estatal, les convocatòries són a càrrec de les diferents comunitats autònomes, la qual cosa obliga a una coordinació estatal si no es vol que es generen desigualtats davant la llei o el dret al treball.

Què ha canviat?
“Al seu temps maduren els raïms” i l'any passat Astúries va convocar 43 càtedres de conservatori. El rebuig ha estat total en el Conservatori d'Oviedo, on veuen amb temor l'efecte ‘crida’ en tot l'Estat. Recíprocament, en altres comunitats autònomes hi ha preocupació perquè els qui accedeixen al cos a Astúries puguen traslladar-se, abans o després, als seus centres. Andalusia, València i Canàries estudien la possibilitat de realitzar pròximes convocatòries. “Al meló madur, tots li ensumen el cul”.

Quin és el futur dels conservatoris superiors?
Els conservatoris s'han incorporat a l'Espai Europeu de l'Educació Superior i ofereixen títols idèntics en rang i drets als de qualsevol grau universitaris (Nivell 2 MECES). Universitats i centres privats competeixen ara per aquests estudis dins del mateix espai. Els conservatoris tenen davant si reptes que exigeixen inversió en plantilles estables, recerca i innovació. Abans o després s’hauran d'incorporar al sistema universitari. “Qui s’encanta no les tasta”.

Van a exigir el doctorat?
Per a accedir a les càtedres, cal “acreditar la formació i capacitat de tutela en les recerques pròpies dels ensenyaments artístics”. Astúries exigeix demostrar-ho amb un màster “universitari”, un diploma d'estudis avançats o un doctorat. L'alternativa no deixa de ser paradoxal, atès que amb prou feina s'han començat a oferir aquests estudis als músics. Els qui els posseïsquen, serà en altres camps afins, com a pedagogia, musicologia o història. Abans d'imposar aquests requisits, les administracions educatives han d'impulsar la seua implantació, per a “no demanar la lluna en un cove”.

Hem de paralitzar les càtedres?
Hi ha veus que demanen la paralització de les càtedres. Els anys de retard han generat malestar i interessos contraposats i el marc legal és insatisfactori. Així i tot, potser convé aprofitar-ho per a començar a desbloquejar la situació. Retardar els processos solament suposara posposar i accentuar els conflictes; la vulnerabilitat del col·lectiu docent i dels conservatoris és molt alta. “Més val tard, que mai!”. I, en qualsevol cas, el meló ja s'ha obert a Astúries.

Què podem fer?
Les administracions educatives solament podran trobar les millors solucions si aposten pel debat democràtic, la participació, la negociació, la transparència, la solidaritat, la justícia i el ben comú. “A grans mals, grans remeis”. Convindria escalonar i coordinar les convocatòries en les diferents autonomies, tant lliures com d'accés, considerant la seua repercussió sobre tota la xarxa estatal. Encara que abans que les respostes, hem de cercar un mètode de treball i un llenguatge comú. L'objectiu més immediat és obrir processos que permeten situar al professorat en l'actual espai legal, per a no seguir navegant als llimbs. “El millor camí, és el més curt”.

Un recurs paralitza les càtedres d'Astúries
Un jutjat del contenciós-administratiu ha paralitzat cautelarment la convocatòria d'accés a les càtedres del conservatori a Astúries el passat 12 de febrer. Ha estat a instàncies d’ANPE, encara que també han recorregut la convocatòria FETE UGT, CSI-F i algun particular. L'oferta pública d'ocupació va ser publicada el 18 de març de 2014. La convocatòria, que va aparèixer en el Butlletí Oficial del Principat d'Astúries el 20 de novembre, va establir com a requisit específic estar en possessió d'un doctorat, un màster o un diploma d'estudis avançats. Molt pocs dels candidats compleixen amb aquesta exigència. El 6 de febrer el Parlament d'Astúries va aprovar una moció sol·licitant la paralització de la convocatòria.

Andalusia retira les càtedres de conservatori
El 10 de novembre de 2014, Andalusia va anunciar una oferta pública d'ocupació amb 175 places del cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques, i va iniciar converses amb els representants del professorat per a negociar les condicions. Un col·lectiu de doctors ha constituït una associació per a sol·licitar que s'impose com a requisit el títol de doctor. D'altra banda, l'Associació en Defensa dels Ensenyaments Artístics (ADEA) ha demanat el contrari i que s'instauren exercicis pràctics per a l'accés a càtedres, encaminats a demostrar el nivell artístic. Davant la polèmica, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport d'Andalusia va anunciar el passat 29 de gener que paralitzava la convocatòria.

Dos camins i una meta
El Reial Decret 276/2006 estableix dos mecanismes per a obtenir una càtedra de conservatori: per torn lliure (ingrés amb concurs-oposició) o per promoció interna (accés per concurs de mèrits). El torn lliure consta d'una oposició dividida en diverses parts, com en Secundària: prova pràctica, desenvolupament escrit d'un tema sortejat, presentació d'una programació i exposició d'una unitat didàctica. L'accés consta de concurs en el qual es valoren la formació acadèmica, l'experiència prèvia i altres mèrits. És una fórmula de promoció interna reservada a professors que tinguen almenys vuit anys d'antiguitat i que, en el seu moment, van superar les corresponents proves. Els requisits de titulació són iguals en tots dos casos.

Adaptat a la situació del País Valencià a partir d’un text de Víctor Pliego de Andrés 

Catedràtic d’Història de la Música i representant de la FE CCOO al CSEA (Consell Superior d’Ensenyaments Artístics)