divendres, 27 de febrer de 2015

Temaris per a professorat i càtedres d'ensenyaments artístics: ens interessa la teua opinió


Temaris per a les proves d'accés a professorat o càtedres d'Ensenyaments Artístics: periode d'al·legacions

Divendres 20 de febrer es va reunir la permanent del Consell Superior d’Ensenyaments Artístiques a nivell estatal, de la que és membre la FE CCOO. En eixa sessió s’han tractat com punts d’ordre del dia els esborranys de temaris per als cossos que imparteixen docència en els ensenyaments artístics, tant els professionals com els superiors.

En eixa sessió s’ha establert un termini d’un mes per a presentar al·legacions. Per tal de poder recollir totes les vostres propostes i fer-les arribar als representants de FE CCOO, feu-nos arribar les esmenes que considereu fins al dia 12 de març de 2015.

Aquest 2015 la Conselleria d’Educació no ha convocat places per al Cos de Professorat de Música i Arts Escèniques, però els temaris seran els que estaran en vigor per a posteriors convocatòries.
I en el cas del Cos de Catedràtics i Catedràtiques de Música i Arts Escèniques, la FE CCOO PV farà les esmenes als temaris, però ha demanat l’acumulació de l’oferta de les 10 places prevista per a 2015 per al 2016 per tal de no generar una situació d’indefensió als i les aspirants i poder preparar una oposició amb garanties

Podeu consultar la proposta de Temaris clicant sobre els enllaços següents:

Les places i procediments per a cobrir als conservatoris superiors de dansa i música del País Valencià

L'ISEACV (Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana) proposa un porcediment per a cobrir les places, avui quasi totes en precari, dels Conservatoris Superiors i des de la FE CCOO PV la valorem com a positiva sempre que durant tot el procés de negociació es mantinga la transparència i participació que aquests procediments requereixen.

La proposta de l’ISEACV té dues línies fonamentals:
1) Cobrir aquestes places amb trasllats, accés a càtedra i ingrés lliure.
2) Que les places destinades a cadascun d'aquests processos siguen "grosso modo": 

2.a) trasllats per a les especialitats del cos de professors
2.b) accés a càtedra per a les places ocupades en comissió de serveis
2.c) ingrés lliure per concurs-oposició per a les places ocupades per professorat interí i que són estructurals

Els motius pels quals veiem positivament aquests criteris els podeu llegir clicant sobre el títol de l'enllaç:

En el cas de les oposicions lliures, la nostra proposta és que totes les places estructurals actualment ocupades per professorat interí siguen convocades per oposició de lliure accés (almenys el 90%). Les convocatòries han de ser sostingudes i planificades en el temps: al llarg d'una legislatura, per exemple.
L'actual acord d'interins regula les borses, no les oposicions. De totes maneres, aquest any sortirien 10 places i CCOO PV hem demanat que s'ajorne per a noves legislatures (amb un possible nou acord; podeu veure i col·laborar en les propostes).

....................
Si valoreu que és interessant realitzar una assemblea al vostre centre en relació a aquest o qualsevol altre tema d’interès sindical envia un correu a epublica-ensenyament@pv.ccoo.es i concretarem la data.
Esperem les vostres aportacions         

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada