dilluns, 29 de juny de 2015

Propostes per a les forces polítiques del canvi al País Valencià


A l’àmbit educatiu la FE CCOO PV ha mantingut interlocució amb els partits que proposaven ser el motor d’un canvi polític i posteriorment també amb les forces que han rebut l’encàrrec i han assumit la representativitat de la ciutadania per traslladar-los la valoració dels temes a abordar de forma més urgent i les principals mancances i preocupacions detectades pel sindicat en les consultes a l’afiliació i les assemblees als centres de treball.

Els temes que la Federació d’Ensenyament considera que s’han d’afrontar de forma immediata són:

- Adjudicacions del professorat provisional de forma preferent al mes de juliol.
- Gestió de les borses per a les adjudicacions de juliol.
- Adaptació de l'Acord d’interins de 2010.
- Habilitació de les unitats tancades els dos darrers cursos i que suposen el tancament de centres educatius.
- Canvi de les instruccions d’inici de curs: tornada a les sessions de 60 min. en primària i recuperació de desdoblaments. Possibilitat de traslladar les proves de recuperació al setembre.
- Canvi del calendari escolar.
- Agilització de les substitucions per malaltia.
- Seguiment dels incidents que puguen ocòrrer per la manca d’adaptació de les proves d’oposició per a participants amb discapacitat o hospitalitzats.

A banda d’aquestos temes la nostra organització ha treballat el desenvolupament d’altres per treballar a mig termini – durant el curs vinent – i altres de més llarg recorregut i que poden dur-se endavant al llarg de la legislatura.
Aquestos temes estan dirigits principalment a revertir les retallades en l’educació a tots els seus nivells i a recuperar els consensos i les iniciatives de la comunitat educativa trencats aquestos darrers anys.


A mig termini (per al curs vinent)

- Canvi del Decret de Plurilingüisme.
- Estratègia de paralització o anulació de la LOMCE.
- Anulació iniciativa CIS.
- Convocatòria d’Oferta d’Ocupació Pública d’abast de legislatura.
- Retirada dels concerts educatius als centres que segreguen per raó de gènere.
- Retirada dels concerts educatius a les etapes no obligatòries.
- Millora de la transparència i objectivitat en la contractació en tots els centres sostinguts amb fons públics.
- Activació de la Mesa de Negociació per a l’ensenyament concertat.
- Recuperació dels districtes per a la matriculació i instauració de comissions d’escolarització per districte escolar.
- Constitució de la Mesa General d’Universitats.
- Programes estructurals d’atenció educativa: finalització del model del contracte-programa.
- Nous acords de plantilles.
- Acord de drets sindicals.
- ROF escoles infantils de 0 a 3 anys.
- Jornada continuada consensuada
- Modificació de la normativa d’elecció de direcció als centres.
- Establiment de l’ajust escolar deprès del procés de matriculació i que també afecte als centres concertats. Habilitació de les unitats tancades els dos darrers cursos.
- Constitució de la Mesa de l’ISEACV i desenvolupament de la seua normativa
-· Decret d’educació especial: negociació.


A llarg termini

- Model de recuperació salarial.
- Model de FP.
- Model de FPA.
- Model de inversió, costos i titulacions universitàries.
- Model de formació permanent del professorat.
- Ampliació de la xarxa d’escoles infantils.
- Llei Valenciana d’Educació

La FE CCOO PV per tant, manté obert el diàleg amb la nova Conselleria d’Educació per negociar, treballar i elaborar propostes que ens porten a un model educatiu amb millor atenció educativa per a tota la ciutadania.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada