dijous, 18 de juny de 2015

S'obre un nou camí per al funcionament dels centres d’ensenyaments artístics superiorsEl treball i els propostes de la FE CCOO PV han estat decisives per incorporar normativa que garantisca la transparència i l’equitat de drets en aquestos centres

El Reglament Orgànic i Funcional (ROF) dels centres depenents de l’Institut Superiror d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV) ha estat proposat i negociat a una velocitat vertiginosa per part de l’Administració Educativa. La proposta va arribar als agents socials el dilluns 1 de juny i hui 16 dies després s’ha valorat i negociat en la Mesa Sectorial d’Educació.

La necessitat i oportunitat de negociar un Decret que millore la transparència i l’equitat en els drets laborals a l’hora d’organitzar el funcionament i les atribucions en els Centres d’Ensenyaments Artístics Superiors a judici del mateix ISEACV ha estat valorada positivament per la Federació d’Ensenyament que, malgrat aquesta coincidència ha treballat per allargar els terminis i permetre consultar a l’afiliació i persones que treballen en el sector i també per traslladar aquestes propostes a les reunions del grup de treball constituït a l’efecte.
CCOO PV destaca l’actitud positiva dels representants de l’Administració a l’hora d’incorporar les esmenes i millores proposades pel sindicat.

Les principals aportacions i millores avançats en la negociació ha estat a judici de la FE CCOO PV:
- Necessitat i compromís d’elaborar a més d’aquest ROF, un altre relatiu als Departaments de l’ISEACV i un d’atribució docent entre especialitats i assignatures.
- Millora de les atribucions i representativitat del Consell de Centre.
- L’obligació dels centres de fer participats i publicar els criteris d’organització propis.,
- La incorporació de la supervisió i aprovació dels contractes de col·laboració per part del Consell de Centre.
- La capacitat d’autogestió de les comissions constituïdes per organitzar la tasca docent i el funcionament del centre.
- L’establiment de criteris objectius i comuns per a tots els centres per a l’elecció d’horaris i assignació d’assignatures.
- La millora en la negociació col·lectiva i accés al treball del professorat especialista de forma regulada i ajustada a la normativa vigent.
A més de la normativa sobre funcionament de centres i departaments, també considerem essencial la necessitat i el compromís d’elaborar una Ordre que regule els criteris per a la creació de plantilles.

Des del punt de vista sindical ara cal vetllar per la transparència i participació també a l’hora de desenvolupar aquest ROF en cada centre i respectar aquestos principis en el funcionament diari i desenvolupar el més aviat possible la normativa pendent relativa als Departaments, a les atribucions docents i de criteris per a crear plantilla.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada