dimarts, 29 de setembre de 2015

Participació per construir el canvi educatiu

Aquest curs 2015 – 2016 és el primer, després de vint anys, en el qual l’Administració Educativa no estarà en mans del Partit Popular.
Aquest canvi ha generat moltes expectatives a l’àmbit educatiu donat que hi havia una forta demanda social manifestada en protestes unitàries contra les retallades, el model lingüístics, l’aplicació de la LOMCE, el tancament d’unitats escolars, el model de formació del professorat i tantes altres decisions de caire neoliberal i segregador que hem valorat negativament des de diverses plataformes de participació social i educativa.

El nou govern valencià, ha iniciat el curs amb accions que ha considerat urgents per donar resposta a eixes expectatives i a la millora de l’educació.
Aquestes mesures urgents han estat encertades en els casos en que hi havia gran acord social i participació en l’elaboració de les propostes, però també han comportat problemes i perjudicis en els casos en els quals no hi hagut suficient participació.

Han estat molt encertats els canvis que afecten a l’aplicació de la LOMCE al País Valencià per tal de limitar els seus efectes sobre l’educació, com ara l’augment de la càrrega lectiva en les assignatures troncals en secundària o la possibilitat de recuperar les sessions de 60 minuts en primària. També positives han estat les iniciatives de caire social com ho són, la promoció de beques amb criteris socials per millorar el coneixement de l’anglès o l’avanç en la gratuïtat dels llibres del text i d’altres de caire laboral com l’anunci del reconeixement de l’experiència i dels drets de les i dels english helpers.

Altres decisions, en canvi, precipitades i gens participades i per aquest motiu ja estan generant incidències i disfuncions, tal i com ha passat amb la forma d’evitar l’aplicació de l’acord d’interins de 2013 que ha generat incertesa en les persones presents a les borses o les decisions relatives a les comissions de serveis als ensenyaments artístics que han portat incertesa a tot el professorat i alumnat d’aquest àmbit, perjudicis laborals i problemes en l’organització pedagògica dels centres. En aquest sentit, ha resultat paradoxal la decisió de concedir alguns nous concerts a centres que practiquen certa selecció social i mantenir la retirada a d’altres que sí aportaven atenció a zones amb mancances educatives i socials.

Molt positives també són les decisions d’obrir algunes línies en centres educatius, responent així a la forta demanda que s’havia expressat des de diverses plataformes i col·lectius municipals i de barri i la creació d'unitats de 2 anys. Totes aquestes millores són una bona notícia per la nostra educació i la nostra societat; però si no compten amb la participació d’agents socials i d’associacions cíviques poden generar greuges en la comunitat educativa i disfuncions en l’atenció a la ciutadania.

Moltes de les propostes que l’Administració Educativa ha iniciat ja contaven amb la participació de la comunitat educativa perquè van ser elaborades abans de la campanya electoral. Falta veure si les forces polítiques que ara tenen la responsabilitat de gestionar l’educació valenciana seran capaces d’obrir la porta a les organitzacions i plataformes que som portaveus de diversos col·lectius o seguiran governant com si estiguérem en període d’urgència.
La participació no consisteix solament en escoltar a tothom, sinó en fer partícip de les propostes a les organitzacions socials i cíviques abans de prendre les decisions. Si no és així, el suport i l’exigència manifestada amb l’acord del botànic seran vans.

El canvi educatiu que hem exigit durant anys ha de ser construït entre totes i tots.

Ara és el moment de passar de les paraules als fets i des de les plataformes i organitzacions cíviques volem aconseguir més i millor educació al País Valencià. No callarem i no deixarem de treballar per assolir-ho. El govern es deu a la ciutadania i la ciutadania vol decidir i construir eixe canvi.