dilluns, 25 d’abril de 2016

Participació de CCOO PV en el procès d'admissió de l'alumnat en centres sostinguts amb fons públics

S'acaba de publicar la normativa que regula l'admissió de l'alumnat en els centres docents sotinguts amb fons públics: ORDRE 7/2016 (DOCV 21.04.2016).

La FE CCOO PV en el procés de negociació a la Mesa Sectorial i en el procés de participació en el Consell Escolar Valencià va considerar que aquesta normativa conté avanços significatius, com ara:
- Planteja un arranjament escolar conjunt per a tots els centres escolars sostinguts amb fons públics.
- Establirà noves zones d'escolarització d'acord amb les propostes dels consells escolars municipals (CEMs).
- Estableix mecanismes per a la distribució equitativa de l'esforç d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives específiques.
Aquestos avanços normatius no tindran efecte sobre l'accés al dret a l'educació si no són seguits per un procés participatiu de la comunitat educativa, en la qual estem integrats els agents socials.
Per aquestos motius CCOO PV fa una crida a la participació de les persones representants en els consells escolars municipals en particular i de l'afiliació en general per poder garantir que milloren les pràctiques de l'Administració Educativa en aquest àmbit.
La proposta del sindicat en aquestos tres àmbits es pot resumir en les següents línies:

Arranjament escolar conjunt per a tots els centres escolars sostinguts amb fons públics

Des del sindicat defensem que l'arranjament es tracte conjuntament l'arranjament relatiu a tots els centres sostinguts amb fons públics als consells escolars.
Els criteris que valorem com a sindicat de classe són, d'una banda, l'accés a tots els perfils de l'oferta educativa en cada zona escolar (opció lingüística, modalitat, atenció específica, etc.)  i, de l'altra, la possibilitat d'escollir-los en qualsevol de les dues titularitats (pública o privada concertada).

Noves zones d'escolarització d'acord amb les propostes dels consells escolars municipals

En aquest àmbit CCOO ha lluitat per desfer la política del districte únic i aconseguir models de zonificació que facen possible l'accés a l'educació en el propi barri i la construcció d'un entorn cívic educatiu.
En conseqüència, considerem que en primer lloc cal revertir les zonificacions municipals a la situació anterior a l'establiment de zones úniques i considerem una retallada en drets educatius aprofitar la situació actual per reduir el nombre de zones. D'altra banda considerem que també cal establir una zonificació dinàmica, de forma que amb la participació dels centres educatius i de la comunitat educativa en general revisen i milloren aquestes zonificacions d'acord amb les necessitats i propostes del seu propi àmbit.

Comissions d'escolarització municipals i per districte

La nova normativa preveu la constitució d'una comissió d'escolarització per cada municipi. Aquesta comissió és designada per la Direcció Territorial (DT) i els seus membres han de pertànyer al CEM corresponent. Es contempla la participació d'una persona representant del professorat de centres de titularitat pública i una altra per als concertats. Dues línies d'acció proposem des de la Federació en aquest cas:
- Les DT han de secundar les propostes que s'elaboren des dels CEMs.
- És preferible buscar consensos entre els diferents agents socials per proposar eixes dues persones i, en qualsevol cas, les persones que representen CCOO PV hem de ser actives i, si s'escau, formar part d'eixes comissions.

Així mateix la normativa preveu la constitució de comissions de districte si el nombre de centres i el propi CEM així ho consideren. En el cas de les comissions de districte també pot haver-hi representació sindical en la mateixa proporció que en la comissió municipal. En aquest àmbit les persones nomenades, a més, no cal que siguen membres del CEM sinó que poden ser nomenades per les organitzacions participants. En aquest tema, des de la Federació defensem també els principis de participació social:
- Creació de comissions de districte a tots els municipis on s'haja establert més d'un districte.
- Participació de l'afiliació de CCOO PV per garantir la presència sindical en aquestes comissions.
 En el cas de que formeu part d'algun CEM en el qual s'han de crear comissions de districte, poseu-vos en contacte amb la secretaria de política educativa i posarem al vostra abast la possibilitat de comptar amb l'afiliació del vostre municipi (cas de Castelló, València, Alacant i Elx, al menys).

Fem una crida, en definitva, a les persones que formem part de les Comissions Obreres, extensiva a tota la comunitat educativa, per a que participem en millorar l'accés al dret a l'educació i vos recordem que per a consultar qualsevol dubte o transmetre qualsevol proposta podeu adreçar-vos a la secretaria de política educativa de la FE CCOO PV mitjançant un correu a: ferran.garcia@pv.ccoo.es


2 comentaris:

 1. Hola!
  Soy Paco Arévalo y soy el representante de CCOO en el CEM de Petrer, Alicante.
  Esta mañana hemos tenido la primera reunión de la Comisión de Escolarización de la que formo parte y ha habido una cosa que me ha llamado la atención y que nadie ha sabido dar la oportuna explicación.
  ¿Por qué los pueblos de Elda, Villena y Novelda de la provincia de Alicante y otros once del resto de la comunidad tienen una ratio de 23 alumnas/os para la matriculación y el resto de los pueblos de 25?
  Lo he preguntado y ni siquiera el inspector ha sabido responder a esta pregunta.
  ¿Sabéis vosotros por qué ha ocurrido esto y que han tenido que hacer dichos pueblos para que se les baje la ratio?
  Un saludo.
  Paco Arévalo.

  ResponElimina