dimarts, 14 de juny de 2016

FE CCOO PV trasllada els temes cabdals per a l’educació valenciana al Conseller i al Secretari Autonòmic


CCOO PV demana una agenda clara i efectiva de negociació a la Conselleria d’Educació

El passat dijous 9 de juny el Conseller d’Educació, Vicent Marzà, i el Secretari Autonòmic, Miguel Soler, convocaren a representants de la Federació d’Ensenyament a una reunió per conèixer quines són els temes i propostes que el sindicat considera prioritaris després d’un curs de nou govern autonòmic.

Des de la FE CCOO PV es va expressar la nostra solidaritat i malestar per les amenaces rebudes pel Conseller i pel President de la Generalitat i es va valorar que el clima de crispació generat per cert sector de la patronal i alguns sindicats de les escoles concertades catòliques no s’ajusta a la política d’igualtat de tracte que es segueix des de l’Administració Educativa, a més de rebutjar radicalment aquestes pràctiques amb independència de com es generen.
Les representants sindicals han valorat la interlocució demanada per l’Administració i han instat la Conselleria a mantenir encontres periòdics per continuar aquesta dinàmica de diàleg. Els temes destacats relatius a la negociació col·lectiva i a la construcció d’un canvi en l’educació valenciana així com la postura defensada han estat:Les aules d’educació infantil de 2 anys en centres d’infantil i primària

Exigim participar en el disseny del projecte conjuntament amb la Confederació Sindical dins de la dinàmica d’acords que afecten a tot l’àmbit laboral i social valencià. Considerem que hem de conèixer la proposta de l’any vinent i valorar l’elecció de quins i quants centres hi són partícips i, de cara a un termini mitjà establir un mapa amb l’oferta territorial per a tota la ciutadania.

Acord de drets i acció sindicals

És necessari, dins del procés de recuperació de drets que suposa superar les retallades en inversió pública i en educació, recuperar també capacitat d’acció sindical tant pel que fa a l’atenció a les treballadores i treballadors als centres educatius, com pel que fa a àmbits de participació social i també a la negociació col·lectiva. Cal tractar aquest tema urgentment i l’Administració ja l’ha ajornat diverses vegades.

Representativitat en les meses de negociació i en els òrgans consultius

Cal superar la situació propiciada per una visió equivocada i no ajustada a la realitat de la representativitat sindical. Així ha succeït, per exemple, en el Consell de la Formació de Persones Adultes que encara no ha arribat a constituir-se per indefinició per part de l’Administració Educativa en no conèixer quin és el grau de representativitat dels agents socials ni en quins àmbits som representatius.
Aquesta qüestió també s’ha de contemplar per respondre a la nostra demanda de constituir una mesa d’universitats públiques en la qual negociar les seues relacions laborals.

Personal interí: desplaçaments per la creació d’una borsa única i cobrament de sexennis

Veiem que actualment el personal interí de primària ja té accés a llocs de treball a partir de la seua posició en borses de treball de totes les especialitats per les quals està habilitat. Agregar totes les borses en una única suposarà desplaçaments del seu lloc en la borsa, de forma que millorarà la situació de més de 4000 persones però perjudicarà a gairebé 12000. Considerem que no és necessari canviar la situació actual ni el procediment d’adjudicació si abans no es planteja un bon model de gestió d’eixa transformació i es possibilita un diàleg ampli amb les treballadores i treballadors afectats. En qualsevol cas, la nostra proposta passa per establir un nou acord per al professorat interí dins d’un procés de negociació ampli que permeta participar a totes les persones que es veuran afectades.
Respecte del cobrament dels sexennis creiem que és un tema suficientment aclarit i instem al Consell a iniciar el més aviat possible les negociacions sobre la forma en que accedirà a ell el professorat interí. Hi ha un cúmul de sentències judicials que avalen que aquest tema és improrrogable.

Aturar la LOMCE i recuperació després de les retallades

Seguim mobilitzats i en reivindicació per aturar el desplegament de la LOMCE i per aconseguir la reversió de les retallades. El que hem demanat des del canvi polític al maig de 2015 és un acord de legislatura. Seguim lluitant en eixa línia per revertir les ratios, les hores lectives i el retall en drets laborals.
Hi ha un aspecte que l’Administració ha postergat i que preocupa prou a la comunitat educativa com és el model de jornada escolar. Considerem necessari canviar la normativa que regula el funcionament dels centres educatius des de 1992 per possibilitar prou flexibilitat en la definició de la jornada escolar i que el seu disseny s’establisca des del consens de la comunitat educativa.Ensenyament concertat

Hi ha una necessitat d’establir un calendari de negociació ja que ara mateix no en tenim cap.
Hi ha un tema que destaquem en el conflicte creat per algunes organitzacions de l’ensenyament concertat arran de l’ajust escolar, és la necessitat d’establir mecanismes de recolocació per al personal que perda el seu lloc de treball. En un període anterior, de 1986 a 2004, hem comptat amb un acord de recolocació que ara caldria revisar i actualitzar. Aquest és un dels temes que necessàriament han d’estar en el calendari de negociació.
Exposem altres dues reivindicacions, com ara el fet que els pagaments de nòmines a l’agost de 2015 tingueren moltes irregularitats i cal corregir eixos errors i també que volem el pagament delegat al personal complementari dels 16 centres d’educació especial – educadores, fisioterapeutes, logopedes – ja que no suposa increment en la despesa i aporta seguretat en les garanties dels drets laborals.

En definitiva, CCOO PV considerem la interlocució com a positiva i també que haja estat a iniciativa dels màxim responsables de l’Administració Educativa. Queda ara molta feina per davant per poder assolir els objectius exposats. Des de la negociació, el diàleg i la mobilització continuarem construint el canvi educatiu juntament amb treballadores i treballadors i la comunitat educativa i seguirem puntualment fent avançar cadascuna de les reivindicacions que defensem.
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada