dissabte, 31 de desembre de 2016

La lluita educativa ens empeny cap un futur millor


BALANÇ EDUCATIU 2016

Hem escollit per analitzar quin ha estat el balanç de l'any que ara ha acabat els temes tractats amb l'Administració Educativa a final de curs passat i que per tant, van ser considerats cabdals per a l'acció sindical de la FE CCOO PV
[podeu llegir el detall de les propostes punxant aquí]
L'equitat en l'educació és la garantia dels drets educatius.

Aturar la LOMCE i recuperació després de les retallades
La FE CCOO PV hem estat motor i líders de les mobilitzacions contra la LOMCE i les revàlides, tant a l'àmbit estatal com al País Valencià. La desactivació de les revàlides fins que s'arribe a un pacte educatiu ha estat un dels assoliments d'aquestes mobilitzacions. Queda però molt per fer encara per tombar la LOMCE i el seu model educatiu segregador i mercantilitzador del dret a l'educació.
Respecte de les retallades hi ha obert un diàleg i xicotets avanços pel que fa a revertir ratios, hores lectives i el retall en drets laborals. Al llarg de 2017 buscarem diversos acords sobre tots aquests aspectes per fixar un horitzó i un calendari a mig termini de reversió de les retallades.

Representativitat en les meses de negociació i en els òrgans consultius
A la fi, s'ha constituït el Consell de la Formació de Persones Adultes respectant el criteri de representativitat. Queda pendent encara la possible constitució d'una mesa d’universitats públiques en la qual negociar les seues relacions laborals. A hores d'ara ens limitem a un grup de treball i a la inclusió d'eixa mesa en una futura Llei Valenciana d'Educació.

Les aules d’educació infantil de 2 anys en centres d’infantil i primària
Ha estat una iniciativa que intenta cobrir una mancança greu en l'ensenyament públic valencià. Encara no s'ha negociat ni el model a implantar, ni el mapa a establir, ni com es farà el seguiment de les incidències que puguen haver en la seua implantació.

Acord de drets i acció sindicals a l'ensenyament públic no universitari
S'ha iniciat la negociació a la Mesa Sectorial d'Educació, seguint allò acordat a la Mesa General de la Funció Pública. Els principis a estudiar i que poden fonamentar el futur acord són: equiparar la proporció de persones alliberades per centre i nombre de persones al de altres sectors, millorar la capacitat d'atendre la negociació a la  mesa sectorial, capacitat d'atendre les juntes de personal i els comitès de salut laboral i proporcionalitat amb la representativitat aconseguida en les eleccions sindicals.
L'Administració educativa està valorant l'abast d'aquestes demandes i un possible calendari d'aplicació.Presentació de les esmenes de la FE CCOO PV als pressupostos educatius GVA 2017 amb els diversos grups polítics

Equilibri en la xarxa de centres sostinguts amb fons públics i condicions laborals del professorat
Des de la  FE CCOO PV hem treballat per a revertir el tractament d'atac a l'ensenyament públic que el govern del PP va fer durant aquestos darrers anys.
La nostra proposta per a mantenir l'equilibri i evitar la confrontació que busca certa patronal ha estat doble: d'una banda, el mateix tractament a tots els centres sostinguts amb fons públics en l'ajust escolar i d'una altra banda, revisar els concerts a etapes no obligatòries amb els criteris de garantir l'atenció educativa i de cumpliment de la legalitat i els principis d'equitat en l'eduació.
Paral·lelament hem avançat en la consecució de garanties de recol·locació per a les persones que puguen veure's afectades, en la millora de la transparència i objectivitat en la contractació i per foros de participació on puguem intervenir en les revisions de concerts i en l'ajust escolar.

Personal interí: desplaçaments per la creació d’una borsa única i cobrament de sexennis
L'Administració educativa ha decidit finalment establir un número d'ordre únic en les borses de primària. Des de CCOO considerem que es pot produir indefensió en les persones afectades per la reordenació en algunes especialitats i distorsió en les noves entrades en les diverses especialitats. Mantenim la nostra proposta d'establir un nou acord per al professorat interí dins d’un procés de negociació ampli que permeta participar a totes les persones que es veuran afectades.
Respecte del cobrament dels sexennis ja s'ha signat un acord unànime a la mesa sectorial per començar la negociació de la legislació que ho farà possible per a tot el professorat interí en el proper 2017.
Educació és futur

Hi ha molts altres temes con que estan pendents de negociació o que hem expressat la nostra discrepància i propostes alternatives al Govern de la Generalitat (millora de l'educació inclusiva, centres d'educació especial, jornada continuada, model de multilingüisme, oferta d'oposicions, etc.), però aquestos són suficientment cabdals com per il·lustrar el balanç educatiu al País Valencià de 2016. Un any, per tant, d'algunes millores en la forma d'afrontar com es garanteix el dret a l'educació a la ciutadania. Però també amb una millora del sistema educatiu i de les condicions laborals de les persones que hi treballem encara molt incipients. Cal continuar en 2017 lluitant per a assolir una transformació de l'educació valenciana de més ampli abast i aconseguir una educació per a totes i tots amb les màximes garanties de qualitat i equitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada