dimecres, 22 de novembre de 2017

Per la democràcia, el diàleg i l'educació en la llibertat

La FE CCOO PV defensa el professorat, els drets laborals i els drets educatius front a la repressió del govern central

Davant els atacs dirigits cap als companys i companyes docents de Catalunya i els difícils moments que viu  la societat catalana en general, la FE CCOO PV vol expressar clarament el seu posicionament.

En primer lloc, aquest sindicat manifesta el seu rotund rebuig a les injustificades acusacions d’adoctrinament per part dels grups polítics PP i Ciudadanos. Es tracta d’atacs i manipulacions tendencioses per part de la dreta espanyola que pretenen tornar a la ciutadania contra el professorat amb mentides i amb una finalitat estrictament política i partidista.
Aquest atac està seguint les línies principals marcades per la ideologia de la LOMCE i aprofita el conflicte generat per la repressió aplicada per la mateixa administració central de l'estat per avançar en la limitació de l'accés a una educació lliure, crítica, constructiva i motor de canvi social. Val a dir a més que per la forma en la que s'està anunciant aquesta imposició de de la Federació d'Ensenyament entenem que pot arribar afectar a tot l'àmbit educatiu d'arreu de l'estat i per eixe motiu cal enfortir la comunitat educativa en defensa dels nostres drets.

Podeu trobar més imatges de la campanya #JoAdoctrino #JoAdoctrine #YoAdoctrino clicant aquí
 D’altra banda, la FE CCOO PV recolza la proposta que està mantenint CCOO Catalunya per treballar en la construcció d’espais inclusius que mantinguen la cohesió social a Catalunya i superen la confrontació. És hora d’establir un marc polític que permeta trobar solucions no unilaterals, que posen les persones en primer terme, garantint la cohesió social i la recuperació de drets col·lectius. En aquest sentit, és necessari avançar en els drets socials i nacionals del poble català, així com aconseguir mantenir un consens d’acció entorn a la recuperació de les condicions, drets laborals i salaris arrabassats injustament durant els darrers anys de retallades.   


Lluny d’aquesta proposta de trobar espais de diàleg,  algunes polítiques autoritàries molt greus per part del Govern del PP han derivat inclús en un conflicte jurídic i per tant reclamem al Senat la retirada de l’aplicació de l’article 155 a Catalunya i ens manifestem per la llibertat de Cuixart, Sànchez, Junqueras, Bassa, Borràs, Forn, Rull, Mundó, Tutull i Romeva.


Podeu trobar més imatges de la campanya #JoAdoctrino #JoAdoctrine #YoAdoctrino clicant aquí

Per últim, davant les darreres notícies, el nostre sindicat anunciem que treballarem en contra de qualsevol proposició no de llei dissenyada per reforçar les competències de l’Alta Inspecció de l’Estat, emparada en l'excusa d'evitar el suposat “adoctrinament” que s’estaria fent a les aules de Catalunya, i que puga limitar la capacitat d'educar a la ciutadania en llibertat i amb capacitat de construir una societat més justa, més democràtica i més igualitària.

Pel diàleg i la democràcia!
 

dimecres, 24 de maig de 2017

FE CCOO PV considera que la paralització del Decret de Plurilingüisme decretada pel TSJCV va contra els drets lingüístics i educatius


La Federació d'Ensenyament de CCOO PV davant la paralització del Decret de Plurilingüisme decretada pel TSJCV denuncia que aquesta decisió és infundada pedagògicament i funcionalment i que no ha mirat pels drets lingüístics ni educatius de l'alumnat ni de les famílies amb el procés de matriculació ja iniciat.

FE CCOO PV coincideix amb la valoració i d'Escola Valencia i defensa la legalitat del Decret de Plurilingüisme per quatre raons principals: en primer lloc, la normativa es fonamenta sota criteris pedagògics i educatius, que han comptat amb el suport i la participació de la comunitat educativa, per la qual cosa, s’ha desenvolupat de forma democràtica. En segon lloc, el Decret tracta de corregir les diferències entre l’alumnat que domina les dues llengües cooficials del País Valencià i els que no i, d’aquesta manera, trenca amb la discriminació i ofereix igualtat d’oportunitats, perquè tot l’alumnat té dret a finalitzar l’Educació Secundària Obligatòria amb un domini equilibrat de valencià i castellà. Aquest dret l’apleguen totes les lleis educatives, com la LOE, LOGSE, LUEV i, fins i tot, la LOMCE, a més de l’article 6 de l’Estatut d’Autonomia i l’article 3 de la Constitució espanyola. En tercer lloc, el text legal afavoreix l’acreditació dels títols oficials de coneixements de llengües; una iniciativa que reverteix molt positivament en el futur dels joves. Aquest coneixement els obrirà un ampli ventall de possibilitats laborals. En quart lloc, l’escola genera ciutadans competents en valencià, castellà i una llengua estrangera. Des de l’àmbit educatiu es crea parlants potencials de valencià i s’amplia l’ús social del valencià. La nostra llengua ha estat minoritzada els últims anys i cal que recupere àmbits d’ús.

En resum, CCOO PV d'una banda, valora que el Decret de Plurilingüisme posa fi a la discriminació entre alumnes radicats en diferents zones del País Valencià, defensa el dret de la ciutadania d’aprendre valencià i amplia l’ús social del valencià i d'altra banda, estima que la suspensió cautelar no està ben fonamentada per intentar evitar conseqüències que no es produiran immediatament i en canvi sí limiten els drets lingüístics i educatius de l'alumnat valencià que ara comença el període de matriculació.

dijous, 2 de març de 2017

Si l’anàlisi de la realitat que fem no ens acontenta, hem de preguntar-nos quina ha de ser la nostre resposta

ANÀLISI I MOTIUS PER FER VAGA EDUCATIVA EL DIA 9 DE MARÇ

Resum de l’escrit de Jordi Brull, profe de FOL a l’IES Molí del Sol, representant al CEM de Mislata, membre de la Junta de personal per FE CCOO PV i delegat de prevenció
Podeu consultar l’escrit complet clicant AQUÍ
INTRODUCCIÓ

Ens trobem davant d’un canvi de paradigma que, a més, es presentat com una necessitat i no com una opció.
Juan Vicente Herrera, responsable ponenència educació últim congrés PP, “calidad sin equidad es pura y lisamente elitismo; equidad sin calidad es socialismo y paternalismo inútil; y un sistema que no prepare para el empleo ni tiene calidad ni equidad”.
Pretenc establir una comparació entre la realitat social i les normes que la regulen i, a partir d’això, jutgar si aquestes últimes són les apropiades per aconseguir els fins que proposen. 

CCOO PV defensa l'educació pública i la millora de les condicions laborals #VagaEducativa9M
DADES SOBRE EL CONTEXT

PEL QUE FA AL SISTEMA
Pel que fa a la presència d’alumnat amb nee segons la titularitat del centre, en l’última estadística publicada pel Ministeri -corresponent al curs 2014-2015- s’estableixen diferents categories segons el perfil i tipus de necessitat i en totes és major en la xarxa pública.
La iniciativa privada ha adquirit molt de protagonisme en els útims anys, tot just en el mateix període en què la pública ha patit un descens important dels recursos assignats. Al mateix temps, s’han afavorit polítiques educatives que han impedit que tots els centres sostinguts amb fons públics disposen del mateix tipus d’alumnat.
El nombre d’alumnat per classe ha crescut cinc vegades més en la pública que en a privada.
La despesa educativa espanyola és inferior a la mitjana dels 35 països que integren la OCDE en totes les etapes educatives. La majoria de los països han mantingut durant els anys més durs de la crisi (2008-2013) la inversió en educació -vora un 11% respecte de la despesa pública-, mentre que a Espanya ha descendit un 1% i fins a situar-se al 8%.
Les polítiques de beques han estat insuficients.
Així les coses, no estan garantides les condicions perquè tot l’alumnat puga accedir als estudis de postgrau. Això fa que les condicions econòmiques puguen ser un entrebanc per a accedir a determinades titulacions i, en conseqüència, impedeix que l’educació puga ser entensa com un mitjà d’igualació i de progrés social.
Cal recordar que, segons dades de la OCDE, Espanya és el país en què més ha crescut la desigualtat.
Necessitem un pacte social i no només polític. 

PEL QUE FA A LA LOMCE
La mobilització social ha fet possible que s’haja fet marxa enrere en determinats aspectes de la LOMCE:
S’han retirat les revàlides.
Prèviament, i en l’àmbit de PV, es va fer possible que l’elecció dels equips directius no fóra una decisió exclusiva de l’Administració educativa.
La LOMCE és un canvi de paradigma educatiu:
Naix de la desconfiança cap al professorat i la seua tasca: cal un revàlida i una avaluació externa.
Condicionar el fet de poder titular a la superació d’una prova final resta importància al procés d’ensenyament.
La LOMCE també és la llei que permet concertar centres que segreguen l’alumnat o que fa que la religió tinga valor acadèmic en el càlcul de l’expedient.
La LOMCE  incrementa les desigualtats:
La LOMCE introdueix canvis importants en la planificació i organització de la xarxa de centres docents:
Segons la LOMCE, la programació de la xarxa de centres s’establirà d’acord amb la demanda social i suprimeix l’obligació de les administracions educatives de garantir places públiques suficients, gratuïtes i de qualitat, com també una política de beques perquè cap alumne es quede fora del sistema per motius econòmics.
Cal dir que es tracta d’un model inusual a la resta de països europeus en què el model públic és predominant

PEL QUE FA A LES CONDICIONS LABORALS
És urgent treballar cap a un acord salarial que permeta recuperar el nivell adquisitiu perdut pel personal d’educació des de 2010.
Les taxes de temporalitat superen el 20% a nivell estatal i un 25% a nivell de País Valencià. I amb milers de companys i companyes menys.
Segons dades del Ministeri, des del curs 2009/2010 als centres públics han perdut un 4,61% docents, mentre que als centres concertats han augmentat un 4,81%.
Un objectiu fonamental ha de ser la reducció de les ràtios en tots els nivells, la qual cosa implica un augment del professorat que hauria d’anar unit a una necessària i urgent estabilització de les plantilles en l’ensenyament públic. D’una altra manera solament s’estaria generant més professorat en precari o provisional.
9 de març
Entenem que tot aquest context justifica la convocatòria d’una VAGA, entesa des de la nostra visió com un mitjà per fer a la transformació social.

Les vagues han de fer-se sempre per motius concrets. En aquest cas, les reivindicacions són: 

- Un plan de empleo que garantice ofertas públicas superiores al 100% de la tasa de reposición para poder recuperar el empleo perdido en estos años.
- Mejora de las retribuciones para recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2010 y el reconocimiento salarial por desarrollo profesional.
- Dotación de plantillas para una atención adecuada y recuperación de la atención a la diversidad y otras áreas que han sufrido drásticos recortes por aplicación de la LOMCE.
- Aplicación de la directiva 1999/70 de la UE al personal interino, para garantizar la igualdad exigida por la ley entre temporales y fijos.
- Supresión de la nueva normativa de sustituciones con carácter básico.
- Negociación de unas ratios que permitan que la tarea de enseñar sea efectiva.
- Recuperación de la jornada lectiva e inclusión en la misma de todas las tareas docentes, con adecuación voluntaria a la edad y número de grupos.
- Negociaciones para la recuperación de la jubilación anticipada e incentivada para atender las necesidades del sistema educativo.
- Constitución de planes de igualdad para el sector de la enseñanza.
- Negociación de un acuerdo sobre desarrollo profesional con el reconocimiento debido en formación y retribuciones.
- Articulación y armonización del Concurso General de Traslados.
- Dotación a los centros de personal educativo complementario y de apoyo.
- Negociación de la formación continua.
L'assemblea de professorat del CEIP Ramiro Jover s'adhereix majoritàriament a
En resum:
Cal fer de l’educació una experiència alliberadora i no un mitjà per a respondre a una necessitat aliena. 

Cal reivindicar el caràcter compensador que ha de tindre l’escola pública.
Per últim recordem que:
Aquesta és una vaga de tota la comunitat educativa (tots els sectors i a tot l’Estat).  Som un sindicat sociopolític i de classe.
En el cas de la FECCOOPV, vam consultar en la tardor els nostres afiliats la possibilitat de convocar una vaga: més del 60% estava a favor i més del 90% van considerar que havia de ser unitària.
Considerem que hi ha raons d’oportunitat política per recórrer a la vaga: està negociant-se un pacte educatiu, estem pendents de l’aprovació dels PGE
La vaga és, entre d’altres coses, una forma de fer evident la nostra capacitat de pressió i, per tant, el nostre poder contractual.

dissabte, 21 de gener de 2017

És el moment de les dones, és el moment de la renovació al sindicalisme de classe i participatiu a l’ensenyament valencià


Manifest de suport a la candidatura de Xelo Valls a la Secretaria General de la FE CCOO PV

Les dones han de donar un pas endavant i liderar la FE CCOO PV per reforçar el sindicalisme de classe en un sector tan feminitzat com l’educació valenciana. És el moment també d’un necessari relleu generacional que, reprenent tot el treball que s’ha fet al sindicat, espente decididament la participació per a guanyar un futur de justícia a l’educació.

Cada quatre anys aproximadament la nostra organització sindical renova projecte i equips que duguen endavant eixe projecte. Així és des de fa 50 anys, liderant les reivindicacions de la classe treballadora en general i del sector educatiu en particular.
L’equip que actualment tenim la responsabilitat de liderar la FE CCOO PV hem volgut encetar un procés de renovació i de noves formes de relació entre el sindicat i la ciutadania, llegint els signes dels temps i apostant per una participació major i més directa i per  generar un debat d’idees més fluid.
Arribat el moment del procés congressual i dintre del marc #RepensarCCOO del que tot el sindicat hem participat, vam posar en marxa un procés d’Assemblea Oberta que ha propiciat un debat d’idees.
El procés va ser dissenyat i aprovat: en primer lloc en l’executiva, després en seccions federals i després al Consell Federal.  D’aquesta manera i per primera vegada hem plantejat l’oportunitat d’exposició i debat de tots aquells projectes que es volgueren presentar.
Els dos projectes presentats han estat debatuts, enriquint l’intercanvi d’idees i plantejaments des del respecte a la diversitat i la diferència.
En aquest procés varem presentar el projecte MILLORAR L’EDUCACIÓ ÉS GUANYAR EL FUTUR que va tindre el suport de gairebé la totalitat de l’afiliació que hi va participar. També és de destacar que el projecte “TORNAR ALS ORÍGENS: RECUPERAR LA LLUITA DE CLASSES” ha enriquit el projecte global de la FE CCOO PV, que és el de tots i totes.
En ell s’esbossaven les línies d’acció de cara als propers quatre anys i que tenen dos eixos fonamentals que opten per una renovació i que el defineixen:

opció de gènere: les dones som la majoria del sector i hem de tindre la responsabilitat de representar al nostres sindicat de classe en l’educació al PV. No només això, sinó emprendre un camí de despatriarcalització de la nostra organització.
opció generacional: l’estructura sindical i els seus òrgans de govern també han de passar per un canvi generacional gradual.

El projecte que es presenta des de la candidatura de Xelo Valls ha estat participat per persones dels diferents sectors que conformen la FE  CCOO PV:
Pública no universitària, Universitat, Privada (Concertada, reglada no concertada, Infantil, acadèmies,..), Sectors Socioeducatius, Personal Educatiu Complementari, etc. I que treballa també en àrees que són transversals per a tots els àmbits educatius: política educativa, comunicació, participació, igualtat, dona, acció LGTBI, multilingüisme, etc.


I és des de tots els sectors i àrees que plantegem un projecte de futur que cohesione la FE CCOO PV i l’enfortesca com sindicat de classe en educació. Sense perdre els origens i mirant endavant, des del respecte a les diferències i amb voluntat de diàleg i consens.

D’altra banda, una altra proposta s’està plantejant ara al marge d’aquesta oportunitat de participació democràtica i fora de tot el respecte al debat i a la diferència. No considerem que aquesta forma de presentar la candidatura siga respectuosa amb les persones ni amb les normes democràtiques que totes i tots hem construït i valorem, a més amés, que aquestes formes poden dur a engany a l’afiliació del sindicat i que les desqualificacions sense fonament ni capacitat de rèplica poden crear una profunda bretxa dins del col·lectiu de treballadores i treballadors que donen suport a CCOO PV. Considerem que aquesta proposta representa realment l’immobilisme, i sabem que està liderada per  persones que dugen més de 30 anys en diversos òrgans de direcció.

Per això els sotasignants, sindicalistes en actiu de pública, privada, universitat, i serveis educatius, activistes socials, persones que estimem l’educació per a totes i per a tots, ens sentim en la responsabilitat d’expressar el nostre suport a la candidatura encapçalada per Xelo Valls que te el propòsit ferm i el compromís de portar endavant aquesta renovació, amb un equip que tinga persones amb experiència i persones que començaran a assumir responsabilitats en ell comptant amb el lideratge d’una dona.

MILLORAR L’EDUCACIÓ ÉS GUANYAR EL FUTUR

Persones que donen suport al manifest:
Antonio Montalban (Fundador i Ex-Secretari General CCOOPV)
Miguel Angel Vera (Ex-Secretari General i fundador CCOOPV)
Manolo Picó (Ex-Secretari General i fundador CCOOPV)
Ofelia Vila (sindicalista i feminista CCOO PV)
Empar Pablo (Comissió Executiva CS CCOO)
Jaume Mayor (Comissió Executiva CCOO PV)
Pepa Ramis (Fundadora i Secretaria ensenyament privat FECCOOPV)
Neus Carrasco (exComissió Executiva CCOO PV)
Rafa Domenech (exComissió Executiva FE CCOO)
Carlos Alfonso (catedràtic Universitat de València Dret del Treball)
Carlos Caurin (professor Universitat de València)
Manel Jorge (fundador FECCOOPV en Castelló)
Victoria Porras (exComissió Executiva CCOO PV)
Francesc Hernandez Dobón (professor Universitat de València)
Ventura Montalban (Comissió Executiva CCOO PV)
Isa Descals (sindicalista LGTBI CCOO PV)
També les següents delegades, delegats, afiliades, afiliats a la FECCOOPV
Elena Albert
Roberto Romero
Ferran Garcia
Mila Garcia
Pau Diaz
Pau Fons
Toni Jimenez
Ramon Martinez
Alejandro Lorente
Carlos Ponciano
Mada Macia
Leo Pomares
Rafael Martinez
Lourdes Peñalver
Sergi Dasi
Paco Rodriguez
Miguel Puig
Mario Lekumberri
Vicent Calixte Juan
Jordi Brull
Paqui Grimaldo
Maite Boscá
Victoria Abad
Carmen Palanques
Isabel López 
Maria Angeles Gea
Dolors Monferrer 
Xose Manuel Souto 
Paco Lopez Duro 
Angela Liñan 
Joaquin Estal Lizondo
Isidre Crespo
Ximo Alpuente
Jose Miguel Garcia Haba 
Laura Font
Empar Bataller 
Ramón Diez 
Jose Angel Canos
Marian Navarro
Luis Muedra
MariCreu Garcia
Mentxu Querol 
Asun Vives
Santi Mateu
Amparo Torres Martín 
Xus Pérez 
Alexandra Valencia
Maria Martinez Torres
José Vicente Sanchis
Mari Gracia Molina
Jordi Velasco
Francisco Martínez Avellaneda
María Jesús Salvador
Pilar Ponce
Frederic López i Mora
Ester Concepción
Inma Sanchidrian
Jose Antonio Garcia
Salvador Hidalgo Nadal
Nuno Rocha
Carlos Algora
Julia Villascusa
Victor Perelló
Eva Defez
Javier Palanca
Carmen Monfort
Jose Luis Valero
María Jesús Tudela
Carles Fons
Empar Morelló
José Antonio de la Fuente
Laura Savall
María José Cuenca
Maribel Jimenez
Roberto Acevedo
Salva Moya
Maria Jesus Navarro
Sara Alcaide
María José Marín
María José Doménech
María Benigna Fernández
Jordi Pintos
Juan Miguel Julia
Tica Mingarro Muñoz
Antonio Muñoz Otero
Gustau Climent Garcia
Desamparats Benavent Furio
Elisa Peris Canet
Vallivana Dosda
Yolanda Cardo
Josefa Vizcaino
Victoria Perez Leiros
Sara Catalan
M. Amparo Forner
Lourdes Juberias
Silvia Drago
Ana Peirats
Rosa M. Arnau
Paco Capellino
Francis Jorge
Herminia Montins
Inma Font
José Luis Miralles
Ana Capellino Escrivà
Ana Taberner Samper
Juam Ramon Torres Gomis
Isabel Magalló Albert
Rafael Tronch Sanchis
Ma Cristina Bau Gonzalez
Inmaculada Cunyat Plana
Antonio Roselló Roselló
Ana Ausin
Tere Calabuig
Flor Alcolea
Carmen Albert
Cristina Alcina
Pilar Saez Santa Eulalia
Pablo Serna
Rosa Vergara
Marc Vercher Alberola
Begoña Otero
Pep Aparicio
Carolina Lluch Morillo
Conrado Daza
Eliseo Orden
Carlos Merchán
Antonio Salvador Gimeno
Hilario Sarrion
Paqui Borox
Marc Alberto Valles
Xavier Fontelles Hernandez
Ana Isabel Vidal Bonastre
Gil Lorenzo Valentin
Carmen Catalan Corella.
Angeles Moralo Muñoz
Ximo Estal
Angeles Martinez Torres
Ana Alicia Calderón Rozalen
Vicente Palacios Molina
Teresa Abad Rubio
Juan Bautista Palau Bivia
Elisa Rubio Gascó
Fidel Tomas Ferrer
Raimundo Contreras Castro
Tere Puig Fonollosa.
Joan Fermosell Roig
Manuel Delgado Girona
María Jesús Pérez Sánchez
Ricard Artieda
Juan Pablo Abad
Andreu Gil Chafer
Begoña Fuentes Giner
Esther Ramonilles Segura
Francis Jorge Ballester
Teófilo Solera Canales
Blai Albalat Périz
Ma Teresa Martí Arnándiz
José Luís Giménez Julià
Inmaculada Font Tido
Elisa Tuzon
Lola Tajahuerce
M. Jesús Garcia Igual
Margarita Garcia Carrascosa
M. Angeles Alfonso Sanchez
Xaro Diez
Francis Jorge Ballester
Amparo Saiz Picó
Santiago Tello
Joan Marc Alberto Vallès
M. Dolores Escrig Arcas
Javier Esplugues
Sanja Dabic Radisic
Alfonso Escrig Vara
Marta Arévalo
Francesca Juan Estellés
Monica Agramunt
Antonio Gallen Argenti
Carles Valls Gregori
Elvira Blay
Concha Alvarez Vallina
M. Isabel Roig Marco
Francesc Llop Alvaro
M. Carmen Rubio
Toni Clausell
Maria Fuertes
Agueda Nebot
Manolo Mas
Ana Belen Micó
Juan Fco Fernandez Perales
Jose Vicente Gregori
Gustavo Climent
Tica Mingarro
Pilar Paez
Andreu Gil
Jose Manuel Zaragoza
Elias Robles Rubio
Miguel Moreno
Beatriz del Hoyo
Javier Pallas
Josep Emili Alemany
Miranda Pardo
Roberto Blanes
Marian Navarro Campos
Vicent Mañes
Maria Belén Martín
Carmen Sevilla Madrid
Maria Antonia De Antonio 
Ramón Mingarro Muñoz
Pepe Tornero 
Vicent Baggetto
Joan Serra i Folguera
Gloria Fabuel
Maria Navarro Diego
Coloma Mestre Vila
Carolina Andicoechea
Inmaculada Guerrero
Inma Maicas
Eva Tarin
Cristobal Nebot Gomez
Amparo Vera Mora
Cristina Pavón 
Rosa de Perez Monterde
Laura Ferré
Miro Sanchez
Maria Angeles Galan
Milagros Revuelta
Consuelo Garcia
Isabel Nacher
Maria Orrit
Pepe Barrio
Maria Belén Sánchez
Javier Garcia Ferrer
Roberto Blanes
Justo Muñiz
Toñi Pastor
Vicent Mañes
Eugeni Roldan
Julián Salazar
Paco Zafrilla
Ana Salvador Galvañ
Francisco Jose Espinar
Isabel López Villar
Antonia Genovés González
MariaJosefa Requena Diaz
Gerardo Rodriguez Sierra
Josefina Montalva
Javier Fuster
Carmen López Murgui
Imane Slami Baraki
Susana Evelyn Sierra
Maria Isabel Diago Valls
Susana Rodrigo 
Eliseo Orden
Xavier Pons 
Tomas Pañego 
Miquel A. Oltra 
Nati Uribarrena 
Rosario Sanchez 
Vicki Cervera 
Ana Barri 
Isabel Aparicio 
Alvaro Baixauli Magallo 
Vicent Mañes Bertolin 
Alfred Benedito 
Javier Moreno Aparici