dimecres, 24 de maig de 2017

FE CCOO PV considera que la paralització del Decret de Plurilingüisme decretada pel TSJCV va contra els drets lingüístics i educatius


La Federació d'Ensenyament de CCOO PV davant la paralització del Decret de Plurilingüisme decretada pel TSJCV denuncia que aquesta decisió és infundada pedagògicament i funcionalment i que no ha mirat pels drets lingüístics ni educatius de l'alumnat ni de les famílies amb el procés de matriculació ja iniciat.

FE CCOO PV coincideix amb la valoració i d'Escola Valencia i defensa la legalitat del Decret de Plurilingüisme per quatre raons principals: en primer lloc, la normativa es fonamenta sota criteris pedagògics i educatius, que han comptat amb el suport i la participació de la comunitat educativa, per la qual cosa, s’ha desenvolupat de forma democràtica. En segon lloc, el Decret tracta de corregir les diferències entre l’alumnat que domina les dues llengües cooficials del País Valencià i els que no i, d’aquesta manera, trenca amb la discriminació i ofereix igualtat d’oportunitats, perquè tot l’alumnat té dret a finalitzar l’Educació Secundària Obligatòria amb un domini equilibrat de valencià i castellà. Aquest dret l’apleguen totes les lleis educatives, com la LOE, LOGSE, LUEV i, fins i tot, la LOMCE, a més de l’article 6 de l’Estatut d’Autonomia i l’article 3 de la Constitució espanyola. En tercer lloc, el text legal afavoreix l’acreditació dels títols oficials de coneixements de llengües; una iniciativa que reverteix molt positivament en el futur dels joves. Aquest coneixement els obrirà un ampli ventall de possibilitats laborals. En quart lloc, l’escola genera ciutadans competents en valencià, castellà i una llengua estrangera. Des de l’àmbit educatiu es crea parlants potencials de valencià i s’amplia l’ús social del valencià. La nostra llengua ha estat minoritzada els últims anys i cal que recupere àmbits d’ús.

En resum, CCOO PV d'una banda, valora que el Decret de Plurilingüisme posa fi a la discriminació entre alumnes radicats en diferents zones del País Valencià, defensa el dret de la ciutadania d’aprendre valencià i amplia l’ús social del valencià i d'altra banda, estima que la suspensió cautelar no està ben fonamentada per intentar evitar conseqüències que no es produiran immediatament i en canvi sí limiten els drets lingüístics i educatius de l'alumnat valencià que ara comença el període de matriculació.